left

Englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat. Opinnot englanninkielisissä ohjelmissa helpottavat pääsyä kansainvälisille työmarkkinoille, ja ohjelmista valmistuvat opiskelijat saavat alan osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon ja valmiudet työskennellä kansainvälisissä tehtävissä Suomessa tai ulkomailla.

Ohjelmat ovat laajuudeltaan 180 op ja johtavat tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology -tutkintoon. Kandidaattiohjelmista on mahdollisuus jatkaa suoraan alan maisteriopintoihin (2 v, 120 op) LUTissa ja suorittaa myös diplomi-insinöörin tutkinto.

Kaksoistutkinto-ohjelmat

Kuudesta kansainvälisestä kandidaattiohjelmasta neljä – Energy Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering ja Software and Systems Engineering – toteutetaan yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa. Koulutukset ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, eli valmistuneet saavat todistukset molemmista yliopistoista. Kaikki tutkinnot suoritetaan Suomessa LUTn kampuksilla joko Lappeenrannassa tai Lahdessa.

Kaksoistutkinto-ohjelmiin sisältyy muun muassa kiinalaiseen liiketoimintaan, kulttuuriin ja tekniikkaan liittyviä valinnaisia sivuaineopintoja. Lisäksi ohjelmiin sisältyy kiinan kielen opintoja.

Englanninkielisten tekniikan kandidaattiohjelmien seuraava hakuaika on 4.–18.1.2023 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2023. Ohjelmiin haetaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Katso myös

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.