left

Englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat. Opinnot englanninkielisissä ohjelmissa helpottavat pääsyä kansainvälisille työmarkkinoille, ja ohjelmista valmistuvat opiskelijat saavat alan osaamisen lisäksi vahvan kielitaidon ja valmiudet työskennellä kansainvälisissä tehtävissä Suomessa tai ulkomailla.

Ohjelmat ovat laajuudeltaan 180 op ja johtavat tekniikan kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor of Science in Technology tai kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor’s of Science in Economics and Business Administration -tutkintoon.

Kandidaattiohjelmista on mahdollisuus jatkaa alan maisteriopintoihin (2 v, 120 op) LUTissa ja suorittaa myös diplomi-insinöörin tai kauppatieteiden maisterin tutkinto.

Kaksoistutkinto-ohjelmat

Seitsemästä kansainvälisestä tekniikan kandidaattiohjelmasta neljä – Energy Technology, Electrical Engineering, Mechanical Engineering ja Software and Systems Engineering – toteutetaan yhteistyössä kiinalaisen Hebein teknillisen yliopiston (HEBUT) kanssa. Koulutukset ovat kaksoistutkinto-ohjelmia, eli valmistuneet saavat tutkintotodistukset molemmista yliopistoista.

Kaksoistutkinto-ohjelmiin sisältyy muun muassa tekniikkaan, kiinalaiseen liiketoimintaan ja kulttuuriin liittyviä valinnaisia sivuaineopintoja. Lisäksi ohjelmiin sisältyy kiinan kielen opintoja sekä Hebein tutkintoon kuuluva kiinan kielen testi.

Kaikki kaksoistutkinnot toteutetaan Suomessa LUTin Lappeenrannan tai Lahden kampuksella.

Seuraava hakuaika englanninkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 8.1.2025 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15.

Englanninkielinen kauppatieteiden kandidaattiohjelma

Englanninkieliset tekniikan kandidaattiohjelmat

Katso myös

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.