LUMA-projektioppiminen luonnossa

 

  left

  LUMA-paku-hankkeessa toteutetaan tiede-ja teknologiakasvatuskiertue, joka koostuu useista vierailuista eri työpajateemoilla eri puolille hankkeen toiminta-aluetta. Kiertueella on tarkoitus testata monipuolisesti eri aktiviteetteja ja löytää niille parhaat yhtymäkohdat koulujen opetussuunnitelmista.

  Hankkeen aikana kartoitetaan millaisille tiede-ja teknologiakasvatusaktiviteeteille ja toimintamuodoille on eniten kysyntää ja tarvetta, ja millaisia resursseja tarpeellisimmiksi todettujen toimintojen jatkaminen hankeajan jälkeen vaatisi.

  • Hankkeen toteutusaika: 17.2.2023-31.12.2024
  • Toteutusalue: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Päijät-Häme
  • Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto (Tiedekasvatus-apuraha)

  Hankkeen tavoitteet

  • Saada entistä useampia lapsia ja nuoria LUMA-verkoston tiede-, teknologia-ja kestävyyskasvatuksen piiriin
  • Edistää LUMA-toiminnan alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa ja saavutettavuutta•
  • Tukea erityisesti syrjäseutujen varhaiskasvatusyksikköjä ja kouluja tiede-, teknologia-ja kestävyyskasvatuksen toteuttamisessa
  • Luoda pohja pysyvälle yhteistyömallille kaakonkulman alueen LUMA-toimintaan hankeaikana kerättyjen oppien perusteella

  Hankkeen toimenpiteet

  • Tuottaa varhaiskasvatukseen ja peruskouluunsoveltuvia tiede-, teknologia-, ja kestävyyskasvatusaktiviteetteja ja sisältöjä, jotka on mahdollista toteuttaa ilman pysyvää tiedeluokkainfrastruktuuria
  • Hankkia ja varustaa ajoneuvo, jolla aktiviteetit voidaan viedä eri puolille kohdemaakuntia, suunnitella ja resursoida ajoneuvon käyttö alueellisesti ja sosiaalisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla
  • Suunnitella ja pilotoida erimuotoista liikkuvan LUMAn mahdollistamaa toimintaa: oppitunteihin/varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät aktiviteetit, MOK-päiviin liittyvät aktiviteetit, kerhokoulutus opettajille, ohjelmanumerot ja spektaakkelit tapahtumiin

  Hankkeen tulokset

  • Kiertueen aikana tavoitettujen lasten ja nuorten tietämys tieteestä ja teknologiasta sekä innostus näihin liittyviä opintoja kohtaan lisääntynyt
  • Tiede-jateknologiakasvatuksen tarjonta tehty tunnetummaksi koko hankealueella niin, että koulut ja opettajat osaavat paremmin hakeutua korkeakouluyhteistyöhön jatkossa
  • Selkeytyneet työpajasisällöt ja toimintakonseptit sekä hankittu työpajavälineistö liikkuvan LUMA-toiminnan tarpeisiin käytettävissä kiertueen jälkeenkin
  • ”LUMA-pakun” hyödyt ja toimintaedellytykset kartoitettu. Millä resursseilla toiminnasta saisi pysyvää kiertueen jälkeen? Voisiko esimerkiksi Junior Universityn ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhteinen ajoneuvo, jaetulla ohjausvastuulla, kattaa koko alueen tarpeet, jolloin kustannukset jakautuisivat LUT-konsernin ja Helsingin yliopiston kesken?
  • Tulokset koko LUMA-verkoston käytettävissä liikkuvien toimintojen kehittämiseen muille alueille
  right

  Ota yhteyttä:

  Leena Ikonen / LUT
  LUMA-koordinaattori
  leena.ikonen@lut.fi
  p. +358 46 923 4523

  LUMA-pakun työpajavierailut

  Ennakkopilotointina Sphero-työpajoja "Robopallona luokses pompin" -teemalla LUMA-keskus Suomi -verkoston LUMA-viikoilla: 

  • 6.2.2023: Sphero-kiertue, Kuusimäen koulu, Lappeenranta
  • 7.2.2023: Sphero-kiertue, Pontuksen koulu, Lappeenranta
  • 9.2.2023: Sphero-kiertue, Itä-Suomen koulu, Lappeenranta

  Hankeajan vierailut:

  • 23.2.2023: Sphero-kiertue, Lavolan koulu, Lappeenranta
  • 10.3.2023: Sphero-kiertue, Kimpisen koulu, Lappeenranta
  • 14.3.2023: Sphero-kiertue, Kourulan esikoulu, Lappeenranta
  • 22.3.2023: Sphero-kiertue, Kosken koulukeskus, Imatra
  • 23.3.2023: Sphero-kiertue, Pontuksen koulu, Lappeenranta
  • 24.3.2023: Sphero-kiertue, Skinnarilan koulu, Lappeenranta
  • 13.4.2023: LUMA-paku, Taipalsaaren kirkonkylän koulu ja esikoulu