LUMA-projektioppiminen luonnossa

 

  left

  LUMA-paku-hankkeessa toteutetaan tiede-ja teknologiakasvatuskiertue, joka koostuu useista vierailuista eri työpajateemoilla eri puolille hankkeen toiminta-aluetta. Kiertueella on tarkoitus testata monipuolisesti eri aktiviteetteja ja löytää niille parhaat yhtymäkohdat koulujen opetussuunnitelmista.

  Hankkeen aikana kartoitetaan millaisille tiede-ja teknologiakasvatusaktiviteeteille ja toimintamuodoille on eniten kysyntää ja tarvetta, ja millaisia resursseja tarpeellisimmiksi todettujen toimintojen jatkaminen hankeajan jälkeen vaatisi.

  • Hankkeen toteutusaika: 17.2.2023-31.12.2024
  • Toteutusalue: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Päijät-Häme
  • Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto (Tiedekasvatus-apuraha)

  Hankkeen tavoitteet

  • Saada entistä useampia lapsia ja nuoria LUMA-verkoston tiede-, teknologia- ja kestävyyskasvatuksen piiriin
  • Edistää LUMA-toiminnan alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa ja saavutettavuutta
  • Tukea erityisesti syrjäseutujen varhaiskasvatusyksikköjä ja kouluja tiede-, teknologia-ja kestävyyskasvatuksen toteuttamisessa
  • Luoda pohja pysyvälle yhteistyömallille kaakonkulman alueen LUMA-toimintaan hankeaikana kerättyjen oppien perusteella

  Hankkeen toimenpiteet

  • Tuottaa varhaiskasvatukseen ja peruskouluunsoveltuvia tiede-, teknologia-, ja kestävyyskasvatusaktiviteetteja ja sisältöjä, jotka on mahdollista toteuttaa ilman pysyvää tiedeluokkainfrastruktuuria
  • Hankkia ja varustaa kiertueen aktiivivaiheen ajaksi ajoneuvo, jolla aktiviteetit voidaan viedä eri puolille kohdemaakuntia, suunnitella ja resursoida ajoneuvon käyttö alueellisesti ja sosiaalisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla
  • Suunnitella ja pilotoida erimuotoista liikkuvan LUMAn mahdollistamaa toimintaa: oppitunteihin/varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät aktiviteetit, MOK-päiviin liittyvät aktiviteetit, kerhokoulutus opettajille, ohjelmanumerot ja spektaakkelit tapahtumiin

  Hankkeen tulokset

  • Kiertueen aikana tavoitettujen lasten ja nuorten tietämys tieteestä ja teknologiasta sekä innostus näihin liittyviä opintoja kohtaan lisääntynyt
  • Tiede-jateknologiakasvatuksen tarjonta tehty tunnetummaksi koko hankealueella niin, että koulut ja opettajat osaavat paremmin hakeutua korkeakouluyhteistyöhön ja LUMA-verkoston tarjonnan pariin jatkossa
  • Selkeytyneet työpajasisällöt ja toimintakonseptit sekä hankittu työpajavälineistö liikkuvan LUMA-toiminnan tarpeisiin käytettävissä kiertueen jälkeenkin
  • ”LUMA-pakun” hyödyt ja toimintaedellytykset kartoitettu. Millä resursseilla toiminnasta saisi pysyvää kiertueen jälkeen? Voisiko esimerkiksi Junior Universityn ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhteinen ajoneuvo, jaetulla ohjausvastuulla, kattaa koko alueen tarpeet, jolloin kustannukset jakautuisivat LUT-konsernin ja Helsingin yliopiston kesken?
  • Tulokset koko LUMA-verkoston käytettävissä liikkuvien toimintojen kehittämiseen muille alueille

  Hankkeessa tapahtuu

  Kesäajan eri paikkakunnille suunnattujen työpajavierailujen jatkoksi syksyllä 2023 toimintaa suunnataan aktiivisesti kouluille ja päiväkodeille, yksittäisiä tapahtumatyöpajoja unohtamatta. Lahden suunnalla suunnitelmat ovat pisimmällä yhteistyössä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa. Tiedeluokka Solussa pilotoidaan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suunnattu ohjelmointisisältö, jota tarjotaan jo syksyn aikana myös Lahden ja lähikuntien päiväkoteihin. Vastaavat ohjelmointityöpajat hankkeessa hankittuneine välineistöineen saadaan Lappeenrannan ja lähiseudun tarjontaan kevääksi 2024.

  Lappeenrannan lähialueelle suunnitellaan LUMA-paku-vierailujen kohteita ja aikataulua niin, että tavoitettaisi mahdollisimman hyvin pienten lähikuntien koululaisia. Alkusyksystä keskitytään vielä sisältöjen suunnitteluun ja kiertueen konseptointiin, ja vierailuja lisätään varattavaksi vähitellen. Varsinainen ajoneuvon hankinta (leasing tai vuokraus) ja kiertueen akviitivisin vaihe menee näillä näkymin kevätpuolelle. Valmiita sisältöjä, kuten Sphero-työpajoa, voidaan järjestää nopeammalla aikataululla tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

  right

  Ota yhteyttä:

  Leena Ikonen / LUT
  LUMA-koordinaattori
  leena.ikonen@lut.fi
  p. +358 46 923 4523

  Vierailut Lahdessa (ohjelmointia varhaiskasvatukseen):
  Maiju Rintakumpu
  maiju.rintakumpu@lut.fi

  LUMA-pakun työpajavierailut

  Ennakkopilotointina Sphero-työpajoja "Robopallona luokses pompin" -teemalla LUMA-keskus Suomi -verkoston LUMA-viikoilla: 

  • 6.2.2023: Sphero-kiertue, Kuusimäen koulu, Lappeenranta
  • 7.2.2023: Sphero-kiertue, Pontuksen koulu, Lappeenranta
  • 9.2.2023: Sphero-kiertue, Itä-Suomen koulu, Lappeenranta

  Hankeajan vierailut:

  • 23.2.2023: Sphero-kiertue, Lavolan koulu, Lappeenranta
  • 10.3.2023: Sphero-kiertue, Kimpisen koulu, Lappeenranta
  • 14.3.2023: Sphero-kiertue, Kourulan esikoulu, Lappeenranta
  • 22.3.2023: Sphero-kiertue, Kosken koulukeskus, Imatra
  • 23.3.2023: Sphero-kiertue, Pontuksen koulu, Lappeenranta
  • 24.3.2023: Sphero-kiertue, Skinnarilan koulu, Lappeenranta
  • 13.4.2023: LUMA-paku (Tiedeleluja ja Kubo-robotteja), Taipalsaaren kirkonkylän koulu (4lk ja esikoululaiset yhdessä)
  • 28.4.2023: Sphero-kiertue, Kimpisen koulu, Lappeenranta
  • 2.5.2023: Sphero-kiertue, Taipalsaaren kirkonkylän koulu (6lk)
  • 9.5.2023: Sphero-kiertue, Lappeen koulu (esikoulu, 1 ja 2 lk)
  • 13.5.2023: LUMA-paku, Spring Party -tapahtuma, Lappeenranta
  • 27.6.2023: LUMA-paku, Hulivilikarnevaalin työpajapäivä, Mikkeli
  • 1.7.2023: LUMA-paku, Hulivilikarnevaalit, Mikkeli
  • Heinäkuu: muutama LUMA-pakun työpajapiipahdus toreille ym. kesäkohteisiin (ilmoitetaan Instagramissa @unilutjr -kanavalla):
   • 12.7.2023: Taipalsaari 
   • 13.7.2023: Puumala (satama)
   • 19.7.2023: Imatra (tori)
   • 22.7.2023: Parikkala (Asema Open Air -tapahtuma) 
  • 3.8.2023: Sphero-kiertue, Kymenlaakson kesäyliopiston lasten ja nuorten robottileiri, Kotka
  • 19-20.8.2023: LUMA-paku, Uus Festivaali, Lappeenranta 
  • 31.8.2023 LUMA-paku, Greenreality-karnevaali, Lappeenranta