LUMA-projektioppiminen luonnossa

 

  left

  LUMA-paku-hankkeessa toteutetaan tiede-ja teknologiakasvatuskiertue, joka koostuu useista vierailuista eri työpajateemoilla eri puolille hankkeen toiminta-aluetta. Kiertueella on tarkoitus testata monipuolisesti eri aktiviteetteja ja löytää niille parhaat yhtymäkohdat koulujen opetussuunnitelmista.

  Hankkeen aikana kartoitetaan millaisille tiede-ja teknologiakasvatusaktiviteeteille ja toimintamuodoille on eniten kysyntää ja tarvetta, ja millaisia resursseja tarpeellisimmiksi todettujen toimintojen jatkaminen hankeajan jälkeen vaatisi.

  • Hankkeen toteutusaika: 17.2.2023-31.12.2024
  • Toteutusalue: Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Etelä-Savo, Päijät-Häme
  • Rahoitus: Suomen Kulttuurirahasto (Tiedekasvatus-apuraha)

  Hankkeen tavoitteet

  • Saada entistä useampia lapsia ja nuoria LUMA-verkoston tiede-, teknologia- ja kestävyyskasvatuksen piiriin
  • Edistää LUMA-toiminnan alueellista ja sosiaalista tasa-arvoa ja saavutettavuutta
  • Tukea erityisesti syrjäseutujen varhaiskasvatusyksikköjä ja kouluja tiede-, teknologia-ja kestävyyskasvatuksen toteuttamisessa
  • Luoda pohja pysyvälle yhteistyömallille kaakonkulman alueen LUMA-toimintaan hankeaikana kerättyjen oppien perusteella

  Hankkeen toimenpiteet

  • Tuottaa varhaiskasvatukseen ja peruskouluunsoveltuvia tiede-, teknologia-, ja kestävyyskasvatusaktiviteetteja ja sisältöjä, jotka on mahdollista toteuttaa ilman pysyvää tiedeluokkainfrastruktuuria
  • Hankkia ja varustaa kiertueen aktiivivaiheen ajaksi ajoneuvo, jolla aktiviteetit voidaan viedä eri puolille kohdemaakuntia, suunnitella ja resursoida ajoneuvon käyttö alueellisesti ja sosiaalisesti kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla
  • Suunnitella ja pilotoida erimuotoista liikkuvan LUMAn mahdollistamaa toimintaa: oppitunteihin/varhaiskasvatussuunnitelmaan liittyvät aktiviteetit, MOK-päiviin liittyvät aktiviteetit, kerhokoulutus opettajille, ohjelmanumerot ja spektaakkelit tapahtumiin

  Hankkeen tulokset

  • Kiertueen aikana tavoitettujen lasten ja nuorten tietämys tieteestä ja teknologiasta sekä innostus näihin liittyviä opintoja kohtaan lisääntynyt
  • Tiede-jateknologiakasvatuksen tarjonta tehty tunnetummaksi koko hankealueella niin, että koulut ja opettajat osaavat paremmin hakeutua korkeakouluyhteistyöhön ja LUMA-verkoston tarjonnan pariin jatkossa
  • Selkeytyneet työpajasisällöt ja toimintakonseptit sekä hankittu työpajavälineistö liikkuvan LUMA-toiminnan tarpeisiin käytettävissä kiertueen jälkeenkin
  • ”LUMA-pakun” hyödyt ja toimintaedellytykset kartoitettu. Millä resursseilla toiminnasta saisi pysyvää kiertueen jälkeen? Voisiko esimerkiksi Junior Universityn ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen yhteinen ajoneuvo, jaetulla ohjausvastuulla, kattaa koko alueen tarpeet, jolloin kustannukset jakautuisivat LUT-konsernin ja Helsingin yliopiston kesken?
  • Tulokset koko LUMA-verkoston käytettävissä liikkuvien toimintojen kehittämiseen muille alueille

  Hankkeessa tapahtuu

  Kesällä 2023 eri paikkakunnille suunnattujen työpajavierailujen jatkoksi lukuvuonna 2023-24 toimintaa suunnataan kouluille ja päiväkodeille, yksittäisiä tapahtumatyöpajoja unohtamatta. Lahden suunnalla hanketta on edistetty yhteistyössä Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa. Tiedeluokka SOLUssa pilotoitiin varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen suunnattu ohjelmointisisältö, jota toteutettiin syksyllä Lahden ja lähialueen päiväkodeissa. Vastaavat ohjelmointityöpajat hankkeessa hankittuneine välineistöineen saadaan Lappeenrannan ja lähiseudun tarjontaan keväällä 2024.

  Lappeenrannan lähialueelle suunnitellaan LUMA-paku-vierailujen kohteita ja aikataulua niin, että tavoitettaisi mahdollisimman hyvin pienten lähikuntien koululaisia. Syksyllä keskityttiin sisältöjen suunnitteluun ja kiertueen konseptointiin, ja vierailuja lisätään varattavaksi vähitellen kevään aikana. Valmiita sisältöjä, kuten Sphero-työpajoa, voidaan järjestää nopeammalla aikataululla tarpeen ja kiinnostuksen mukaan.

  Hankkeeseen sisällytetty tutustumismatka Skotlannin GeoBus-projektiin toteutettiin syyskuussa 2023, ja se oli hyvin antoisa. Matkasta voi lukea lisää Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen blogista sekä LUMA-keskus Suomen juhlablogista

  LUMA-paku ja vesipäivät

  Lappeenrannan kaupungin Uniori-toiminnan puitteissa Junior University toteuttaa vesipäivät, eli veden kiertoa sekä luonnossa että yhteiskunnassa käsittelevät puhtaan veden oppitunnit kaikille kaupungin 3. luokille. Vesipäiväkiertue on resursoitu LUT-yliopiston puolesta, mutta tässä hankkeessa tavoitteena on mahdollistaa vastaavia oppitunteja lähialueen pieniin kuntiin. Tätä varten on perehdytysmielessä toteutettu muutamat kevään vesipäivävierailut LUMA-paku-hankkeen puitteissa. 

  LUMA-paku ja VexIQ-robotiikka

  Lahden JunnuYliopiston toimintaan kuuluu ohjelmointia ja robotiikkaa käsittelevä kokonaisuus kaikille kaupungin 5. luokkalaisille. LUMA-paku-hankkeen puitteissa on toteutettu VexIQ-robottityöpajoja muutamilla kouluilla muuten itsenäisesti aihetta käsittelevien opettajien tueksi. Samalla saadaan kokemusta robotiikkatyöpajojen järjestämisestä koko hankealueen tarpeisiin.

  right

  Ota yhteyttä:

  Leena Ikonen / LUT
  LUMA-koordinaattori
  leena.ikonen@lut.fi
  p. +358 46 923 4523

  Vierailut Lahdessa (ohjelmointia ja robotiikkaa varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle):
  Maiju Rintakumpu
  maiju.rintakumpu@lut.fi

  LUMA-pakun työpajavierailut

  Ennakkopilotointina Sphero-työpajoja "Robopallona luokses pompin" -teemalla LUMA-keskus Suomi -verkoston LUMA-viikoilla: 

  • 6.2.2023: Sphero-kiertue, Kuusimäen koulu, Lappeenranta
  • 7.2.2023: Sphero-kiertue, Pontuksen koulu, Lappeenranta
  • 9.2.2023: Sphero-kiertue, Itä-Suomen koulu, Lappeenranta

  Hankeajan vierailut:

  • 23.2.2023: Sphero-kiertue, Lavolan koulu, Lappeenranta
  • 10.3.2023: Sphero-kiertue, Kimpisen koulu, Lappeenranta
  • 14.3.2023: Sphero-kiertue, Kourulan esikoulu, Lappeenranta
  • 22.3.2023: Sphero-kiertue, Kosken koulukeskus, Imatra
  • 23.3.2023: Sphero-kiertue, Pontuksen koulu, Lappeenranta
  • 24.3.2023: Sphero-kiertue, Skinnarilan koulu, Lappeenranta
  • 13.4.2023: LUMA-paku (Tiedeleluja ja Kubo-robotteja), Taipalsaaren kirkonkylän koulu (4lk ja esikoululaiset yhdessä)
  • 28.4.2023: Sphero-kiertue, Kimpisen koulu, Lappeenranta
  • 2.5.2023: Sphero-kiertue, Taipalsaaren kirkonkylän koulu (6lk)
  • 9.5.2023: Sphero-kiertue, Lappeen koulu (esikoulu, 1 ja 2 lk)
  • 13.5.2023: LUMA-paku, Spring Party -tapahtuma, Lappeenranta
  • 27.6.2023: LUMA-paku, Hulivilikarnevaalin työpajapäivä, Mikkeli
  • 1.7.2023: LUMA-paku, Hulivilikarnevaalit, Mikkeli
  • Heinäkuu: muutama LUMA-pakun työpajapiipahdus toreille ym. kesäkohteisiin (ilmoitettu Instagramissa @unilutjr -kanavalla):
   • 12.7.2023: Taipalsaari 
   • 13.7.2023: Puumala (satama)
   • 19.7.2023: Imatra (tori)
   • 22.7.2023: Parikkala (Asema Open Air -tapahtuma) 
  • 3.8.2023: Sphero-kiertue, Kymenlaakson kesäyliopiston lasten ja nuorten robottileiri, Kotka
  • 19-20.8.2023: LUMA-paku, Uus Festivaali, Lappeenranta 
  • 31.8.2023 LUMA-paku, Greenreality-karnevaali, Lappeenranta
  • 13.10.2023 Sphero-kiertue, Lauritsalan koulu, Lappeenranta
  • 17.10. 2023 Sphero-kiertue Steiner-koulu, Lappeenranta
  • 15.11.2023 Algoritmitaidetyöpajan pilotointi Taipalsaaren koulun digikurssilaisten kanssa LUTilla
  • 21.9.-18.12.2023: Robotiikkatyöpajoja Lahden päiväkodeissa: Renkomäki, Mukkula, Paavola, Laune, Kanerva, Möysä, Villa Piipari, Ersta ja Kaarikatu

  2024

  • 11.1.2024 Vesipäivä, Korvenkylän koulu, Lappeenranta
  • 12.1.2024 Vesipäivä, Kaukaan koulu, Lappeenranta
  • 6.2.2024 Sphero-kiertue, Kangasvarren koulu, Luumäki
  • 23.2.2024 LUMA-paku, Taipalsaaren kirkonkylän koulun (4lk ja esikoululaiset yhdessä)
  • 5.3.2024 Sphero-kiertue, Taavetin koulu, Luumäki
  • 18.3.2024: LUMA-paku: VR-teknologiaa, Lappeen koulu
  • 26.3.2024: LUMA-pakun työpajoja LUTin ja LABin FamilyFest-tapahtumassa
  • 15.4.2024: Sphero-kiertue, Taavetin koulu, Luumäki
  • 17.4.2024: Konenäköä ja robotiikkaa Lahden Myrskyn armoilla -lukiolaistapahtumassa
  • 17.4.2024: Vesipäivä, Jousenon koulu, Lappeenranta
  • 18.4.2024: Vesipäivä, Lavolan koulu, Lappeenranta
  • 27.5.2024: Ilmastopalapelityöpaja Ilmasto- ja energiapäivässä, STEP-opisto, Ruokolahti
  • 12-13.6.2024: Junior Universityn työpajat Lappeenrannan kirjastossa
  • 25.6.2024: Työpaja Hulivili-karnevaalin työpajapäivässä, Mikkeli