Tällä sivulla

Mikä on oikaisuvaatimus?

Jos olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja siinä on mielestäsi tehty virhe, voit hakea päätökseen oikaisua.

Oikaisuvaatimusta ei ole tarkoitettu palautteen tai lisätietojen saamiseksi valinnasta. Voit kysyä LUT-yliopiston hakupalveluista miten valintaperusteita on sovellettu omalla kohdallasi.

Mihin voit hakea oikaisua?

Osoita oikaisuvaatimus siihen korkeakouluun, jonka valinnan tulokseen tai tuloksiin toivot oikaisua. Jos haet oikaisua useampaan kuin yhteen päätökseen, tee yksi oikaisuvaatimus kutakin hakukohdetta kohden.

Voit hakea oikaisua päätöksiin, joiden hakukohde on hakutoivejärjestyksessäsi ylempänä kuin hakukohde, johon sinut hyväksyttiin. Esimerkki: sinut on hyväksytty 3. sijalla olevaan hakukohteeseen, joten voit hakea oikaisua 1. tai 2. sijalla olleisiin hakukohteisiin.

Oikaisuvaatimuksen määräaika

Voit jättää oikaisuvaatimuksen tulosten julkaisun jälkeen. Kevään 2024 toisen yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 4.7.2024 klo 15.00 mennessä.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli 18.7.2024 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuvia oikaisuvaatimuksia ei tutkita.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimuksen tulee olla kirjallinen ja sisältää seuraavat asiat:

  • hakukohde, jota oikaisuvaatimus koskee
  • päätös, johon vaadit oikaisua
  • miten vaadit oikaisemaan päätöstä
  • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua

Lisäksi oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi hakijan henkilö- ja yhteystiedot:

  • nimi
  • osoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero

Liitä oikaisuvaatimukseen ne asiakirjat, joihin haluat oikaisuvaatimuksessasi vedota.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Lähetä oikaisuvaatimuksesi sähköpostitse 18.7.2024 klo 15.00 mennessä LUT-yliopiston asiakirjapalveluihin osoitteeseen asiakirjat@lut.fi.

Kirjoita sähköpostiviestin otsikoksi ”Oikaisuvaatimus” ja sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee, esimerkiksi ”Oikaisuvaatimus: yhteishaku, tuotantotalouden kandiohjelma”.

Oikaisuvaatimuksen käsittely

Oikaisuvaatimusten käsittely alkaa 18.7.2024 jälkeen.

Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, tiedotamme sinulle ratkaisusta sähköpostitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä valitusosoitus, jossa kerrotaan miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.

Valintakoevastaukset

Valintakokeen jälkeen hakijalla on oikeus nähdä omat valintakoevastauksensa. Voit pyytää omaa valintakoevastaustasi kirjallisesti 4.7.-18.7.2024 välisenä aikana.