Syksyllä 2023 alkaviin opintoihin hakiessaan hakija voi osoittaa suomen kielen taitonsa jollakin seuraavista:

Perusopetus, toisen asteen tutkinto tai muu korkeakoulukelpoisuuden antava tutkinto suoritettu suomen kielellä.

Perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saamassaan päättötodistuksessa saanut hyväksytyn arvosanan äidinkielenä opiskellusta suomen kielestä.

Suomalaisen ylioppilastutkinnon äidinkielen koe (suomen kielessä) tai suomi toisena kielenä -koe vähintään arvosanalla approbatur (A).

Suomalaisen ylioppilastutkinnon pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur (E).

Suomalaisen ylioppilastutkinnon keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe suoritettu arvosanalla laudatur (L).

IB-tutkinnossa:

 • A-tason suomi (literature / language and literature / literature and performance) suoritettuna vähintään arvosanalla 2.
 • IB-tutkinnon todistuksessa B-tason suomi suoritettuna vähintään arvosanalla 5.
 • Ennen vuotta 2013 suoritetun IB-tutkinnon A1-suomi suoritettu vähintään arvosanalla 2 tai A2-suomi vähintään arvosanalla 5.

EB-tutkinnossa:

 • Suomi L1-kielenä suoritettu hyväksytysti (vuonna 2020 tai sitä ennen vähintään arvosanalla 4, vuonna 2020 tai sen jälkeen suoritettu vähintään arvosanalla 5,00).
 • Suomi L2-kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 7.

RP- tai DIA-tutkinto Helsingin saksalaisessa koulussa

 • Suomi äidinkielenä –kirjallinen koe suoritettu hyväksytysti (arvosana 4).
 • Suomi toisena kielenä suoritettu vähintään arvosanalla 8.
 • Suomi äidinkielenä –suullinen koe vähintään arvosanalla 8.

Kulkuri-etäkoulun perusopetuksen oppimäärää vastaavat opinnot suomen kielestä hyväksytysti suoritettu

Opetushallituksen Yleinen kielitutkinto (YKI): keskitason tutkinto suoritettu taitotasolla 4 kokeen kaikissa osakokeissa (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen). Vaihtoehtoisesti ylimmän tason tutkinnosta (taitotasot 5 ja 6) vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti. Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Valtionhallinnon suullinen ja kirjallinen kielitutkinto suoritettu arvosanalla hyvä.

Korkeakoulututkinto/-opinnot:

 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon, jonka opetuskielenä on suomi.
 • Hakija on tehnyt vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi.
 • Hakija on tehnyt korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi.
 • Hakija on suorittanut korkeakoulututkinnon suomen kieli (tai vastaava) pääaineena.
 • Hakija on suorittanut suomen kielessä vähintään 60 op/35 ov opinnot.
 • Hakija on suorittanut korkeakoulussa suomen kielestä tutkintoon sisältyvän kielikokeen tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä.

Tiedot Opetushallituksen Yleisen kielitutkinnon (YKI) suorittamispaikoista ja ajankohdista löytyvät opetushallituksen internet-sivuilta, samoin myös valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitutkinnon (VKT) suorittamismahdollisuudet.