Tutkinto
Kauppatieteiden kandidaatti ja maisteri
Koulutusala
Kauppatieteet
Tiedekunta
LUT-kauppakorkeakoulu
Laajuus
180 (KTK) + 120 (KTM) opintopistettä (ECTS)
Kesto
3 + 2 vuotta kokopäiväistä opiskelua
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Lähiopetus
Sijainti
Lappeenranta
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Seuraava hakuaika suomenkielisiin kandidaattiohjelmiin alkaa 11.3.2025 klo 8 ja päättyy 25.3.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Jokainen opiskelija suorittaa ensin kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK) ja saa automaattisesti suoritusoikeuden myös kauppatieteiden maisterin tutkintoon (KTM).

Tutkintojen yhteenlaskettu opintopistemäärä on 300 op ja suoritusaika 5 vuotta kokopäiväistä opiskelua.
left

Kauppatieteiden asiantuntijat ymmärtävät, miten yritykset ja markkinat toimivat. Liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueisiin perehdytään kandidaattiohjelmassa, jonka jälkeen osaamista syvennetään maisteriopinnoissa.

Kauppatieteet sopivat sinulle, joka haluat lähestyä ongelmia usealta suunnalta analyyttisesti. Opit kyseenalaistamaan liiketoiminnan käytäntöjä ja kehittämään uudenlaista yrittäjyyttä.

Kauppatieteiden osa-alueista löydät oman syventymiskohteesi, olitpa sitten kiinnostunut laskentatoimesta, markkinoinnista tai vaikkapa materiaalien ja palveluiden hankinnasta.

Tutustu myös syksyllä 2024 käynnistyvään englanninkieliseen Sustainable International Business -kandidaattiohjelmaan. Ohjelma on laajuudeltaan 180 op, ja se johtaa kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa vastaavaan Bachelor’s of Science in Economics and Business Administration -tutkintoon. Ohjelma järjestetään Lappeenrannan kampuksella, ja siihen voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset opiskelijat.

Huomioi, että suomenkieliseen kauppatieteiden kandidaattiohjelmaan ja englanninkieliseen Sustainable International Business -ohjelmaan on eri hakuajat.

LUT-kauppakorkeakoulu toimii kauppakorkeakouluna teknillisessä yliopistossa.

LUT-kauppakorkeakoulu on tunnettu erinomaisesta opiskeluilmapiiristä, laadukkaasta koulutuksesta sekä korkealaatuisesta tutkimuksesta. Keskitymme yritysten kestävän kilpailukyvyn rakentamiseen ja arvonluontiin digitaalisessa taloudessa.

Mitä kauppatieteiden koulutusohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelijat sekä apulaisprofessori ja teollisuusprofessori kertovat kauppatieteiden opiskelusta sekä miksi valita juuri LUT-kauppakorkeakoulu.

Jos video ei näy, voit katsoa sen YouTubesta.

right

Kauppatieteiden koulutusohjelma on väylä yrityselämän monipuolisiin tehtäviin. Opintojen aikana omaksut alan keskeiset käsitteet ja teoriat sekä sovellat niitä myös käytäntöön. Opit käytännön työelämätaitoja ratkomalla oikeita yrityselämän haasteita.

Saat kattavat perusvalmiudet liiketalouden eri aloilta, kuten rahoituksesta, hankintatoimesta, markkinoinnista, laskentatoimesta ja kansantaloustieteestä. Lisäksi kerrytät vahvoja analyyttisia valmiuksia ja opit soveltamaan osaamistasi erilaisiin yrityksiin, liiketoimintaympäristöihin ja markkinatilanteisiin. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

Voit yhdistää kauppatieteisiin muiden tieteenalojen opintoja, kuten ohjelmistotuotantoa tai ympäristötekniikkaa. Tulevaisuudessa voit ottaa sivuopinnoiksi myös yhteiskunta- ja viestintätieteitä.

Miksi LUT-kauppakorkeakoulu?

left
right

Kauppatieteiden opintojen sisältö ja rakenne

left

Kauppatieteiden kandidaattiohjelmassa tutustut liiketaloustieteiden perusteisiin ja maisteriohjelmassa syvennät osaamistasi.

Kauppatieteiden koulutusohjelmassa suoritat ensin alempana korkeakoulututkintona kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon (KTK, 180 opintopistettä). Kandidaatin tutkinnon suoritettuasi sinulla on oikeus jatkaa opintojasi ja suorittaa kauppatieteiden maisterin (KTM, 120 opintopistettä) tutkinto.

Yleisopinnot muun muassa laskentatoimesta, rahoituksesta, markkinoinnista ja hankintojen johtamisesta auttavat sinua tutustumaan monipuolisesti liiketoiminnan ja talouden eri osa-alueisiin. Ensimmäisen opiskeluvuoden lopussa haet kandidaattiopintojen suuntautumisvaihtoehtoon mielenkiinnon kohteidesi pohjalta. Avoimen väylän kautta tulleet opiskelijat hakevat suuntautumisvaihtoehtoon syyslukukauden alussa.

Kandidaatin ohjelman käytyäsi tunnistat asioiden välisiä yhteyksiä ja ymmärrät erilaisten tutkimusmenetelmien rooleja tiedon tuottamisessa ja teorioiden testaamisessa.

Kandidaatintutkinnossa saat vahvan tietopohjan opiskelemastasi suuntautumisvaihtoehdosta. Opit myös analysointitaitoja, keskeisiä teorioita sekä menetelmiä, joita tarvitset kun siirryt syventämään osaamistasi maisterivaiheeseen. 

Opiskelu ulkomaisessa vaihtoyliopistossa on myös suositeltava osa kauppatieteiden kandidaatin opintoja. Vaihtokohteen tarjonnasta riippuen voit suorittaa esimerkiksi tutkintoon vaadittavan sivuopintokokonaisuuden ulkomailla. 

Kauppatieteiden kandidaatin 180 opintopisteen opinnot koostuvat kaikille yhteisistä yleisopinnoista (66 op), sekä suuntautumisvaihtoehdon aineopinnoista (76 op), sivuopinnoista (24 op) ja kieli- ja viestintäopinnoista (14 op).

right

Miksi opiskella kauppatieteitä?

”Yhteiskuntamme perustuu yritysten toiminnalle kansainvälisessä ympäristössä.”

Haastattelimme kauppatieteiden professori Sami Saarenketoa ja listasimme sinulle viisi painavaa syytä, miksi kauppatieteet on kannattava alavalinta.

Suuntautumisvaihtoehdot kauppatieteiden kandidaatin tutkinnossa

left

Hankintojen johtaminen

Hankintojen johtamisen opinnot auttavat sinua ymmärtämään, miten yrityksen raaka-aineiden, materiaalien ja palvelujen toimittajia ohjataan ja hallitaan yrityksen strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kursseilla perehdyt myös hankinnan työkaluihin ja menetelmiin. Opinnot antavat sinulle valmiudet suunnitella ja toteuttaa yksityisten yritysten ja julkisen sektorin hankintoja ja toimituksia kansainvälisillä markkinoilla kannattavasti.

Kansainvälinen markkinointi

Kansainvälisen markkinoinnin opinnoissa perehdyt markkinoinnin keskeisiin käsitteisiin, prosesseihin ja markkinoinnin rooliin organisaatioiden toiminnassa. Opit ymmärtämään yrityksen arvon luontia ja asiakkaiden käyttäytymistä. Opinnot antavat sinulle valmiudet soveltaa erilaisia työkaluja asiakkaiden, kansainvälisten markkinoiden ja liiketoimintaympäristön analysoimiseen ja hyödyntää tätä tietoa markkinoinnin suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Laskentatoimi

Laskentatoimen opinnoissa perehdyt rahoituksen, laskentatoimen ja johdon laskentatoimen keskeisiin periaatteisiin, menetelmiin ja työkaluihin. Tämän suuntautumisvaihtoehdon opinnot antavat sinulle valmiudet tuottaa ja tulkita yrityksen taloutta koskevia analyyseja ja raportteja erilaisia päätöksentekotilanteita varten.

right

Liiketoiminta-analytiikka

Suuntautuessasi liiketoiminta-analytiikkaan opit hyödyntämään dataa, tilastollisia menetelmiä ja ohjelmointia ymmärtääksesi yritysten taloudellista ja muuta suoriutumista. Opinnot antavat sinulle vahvat analyyttiset valmiudet. Kursseilla tutustut lisäksi rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin.

Strateginen rahoitus

Suuntautuessasi strategiseen rahoitukseen saat hyvän peruskuvan yritysrahoituksesta ja rahoitusmarkkinoiden ja -instituutioiden toiminnasta. Kursseilla perehdyt myös rahoituksen menetelmiin ja työvälineisiin, joilla tuotetaan taloutta koskevaa tietoa, ja opit itse tuottamaan, tulkitsemaan ja hyödyntämään tätä tietoa. Opinnot antavat sinulle valmiudet soveltaa osaamistasi erilaisiin yrityksiin ja markkinatilanteisiin.

Löydät lisätietoa suuntautumisvaihtoehtojen vaihtoehtoisista opinnoista lukuvuoden 2023–2024 opinto-oppaasta.

Liikemaailmassa kaikki riippuu siitä, kenet tunnet.
Marta Valtovirta
Toimitusjohtaja, Hálo

Kauppatieteiden maisteriohjelmat

left

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suoritettuasi pääset syventämään osaamistasi maisteriohjelmassa, ja suoritat kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM, 120 opintopistettä).

Valittavanasi on kaksi suomen- ja viisi englanninkielistä ohjelmaa:

Kauppatieteiden maisterin uramahdollisuudet

left

Kauppatieteiden maisterin osaamiselle on kysyntää kaikenkokoisissa yrityksissä ja myös julkisen sektorin organisaatioissa. Alla näet esimerkkejä millaisia mahdollisuuksia kustakin maisteriohjelmasta valmistuneilla on uralleen.

Laskentatoimi (LAMO)

Laskentatoimen osaajana olet merkittävässä roolissa yrityksen päivittäisessä ja pitkän tähtäimen päätöksenteossa. Valmistumisesi jälkeen voit tyypillisesti toimia esim. controllerina, sisäisenä tarkastajana tai liikkeenjohdon konsulttina.

Uran edetessä laskentatoimen osaajat johtavat yrityksen taloutta, toimivat tilintarkastajina tai laskentaekonomeina.

Ammattinimikkeitä:

 • Talouspäällikkö
 • Controller
 • Laskentapäällikkö
 • Tilintarkastaja

Tietojohtaminen ja johtajuus (TIJO)

Tietojohtamisesta ja johtajuudesta valmistuneena pääset toimimaan monipuolisissa henkilöstövoimavaroihin ja yrityksen kehittämiseen liittyvissä tehtävissä.

Teet tyypillisesti yhteistyötä useiden sidosryhmien kanssa, ja rakennat verkostoja osaajien välille. Kehität sekä perinteisiä että virtuaalisia yhteistyön välineitä ja tiimejä.

Ammattinimikkeitä:

 • Koulutuspäällikkö
 • Henkilöstöpäällikkö
 • Viestintäjohtaja

International Marketing Management (MIMM)

Kansainvälisen markkinoinnin ohjelmasta valmistuneena voit työskennellä esimerkiksi myynnin, markkinoinnin, asiakassuhteiden, tuotekehityksen tai markkinatutkimuksen johto- ja asiantuntijatehtävissä.

Vastaat kenties vientiyrityksen jonkin markkina-alueen myyntitoiminnoista, tai johdat digitaalisia palveluja tuottavan yrityksen markkinointia.

Ammattinimikkeitä:

 • Asiakkuuspäällikkö
 • Business Development Consultant
 • Markkinointipäällikkö
 • Maajohtaja

Strategic Finance and Analytics (MSF)

Rahoituksen ja liiketoiminnan analytiikkaan perehtyneenä toimit usein investointi- tai liikepankeissa, esimerkiksi analyytikkona tai sijoitusasiantuntijana.

Myös kaupan alan yrityksistä, sekä rahoitus- ja tutkimuslaitoksista löydät kysyntää rahoitusosaamiselle, niin Suomessa kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Ammattinimikkeitä:

 • Analyytikko
 • Rahoituspäällikkö
 • Sijoitusasiantuntija
right

Supply Management (MSM)

Hankintatoimen ammattilaisena voit löytää uramahdollisuuksia niin yrityksistä kuin julkisen sektorin organisaatioistakin. Työnkuvasi liittyy usein suoraan hankintatoimeen ja yritysten tarvitsemien raaka-aineiden ja palvelujen hankintaan.

Osaamisellesi on kuitenkin kysyntää myös logistiikkaan, kansainväliseen kauppaan tai kumppaniverkostojen hallintaan liittyvissä tehtävissä.

Ammattinimikkeitä:

 • Ostopäällikkö
 • Hankintajohtaja
 • Kehitysjohtaja
 • Strateginen ostaja

Business Analytics (MBAN)

Liiketoiminta-analytiikan ohjelmasta valmistuttuasi sinulla on tarvittavat tiedot ja taidot globaalien yritysten ja pk-yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja liiketoiminnan analysointiin.

Tyypillisesti valmistuneet työllistyvät liiketoiminnan analyyttisen kehittämisen pariin ja toimivat analytiikan ammattilaisena teollisuus- tai palveluyrityksessä, konsulttina tai yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä:

 • Business Intelligence Manager
 • Analyytikko
 • Data Scientist
 • Kehityspäällikkö
 • Operations Manager

International Business and Entrepreneurship (MIBE)

Yrityksen perustamiseen ja kasvuyrittäjyyteen perehtyneenä ymmärrät, miten kansainvälisesti menestyvää ja kasvavaa yritystä sekä sen resursseja ja prosesseja johdetaan. Työnkuvaasi kuuluu esimerkiksi monikansallisissa yrityksissä strategioiden luomista ja ihmisten johtamista.

Ammattinimikkeitä:

 • Toimitusjohtaja
 • Vientijohtaja
 • Maajohtaja
 • Yrittäjä
 • Johdon konsultti

Lue lisää samasta aiheesta: