Tutkinto
Kauppatieteiden maisteri
Koulutusala
Kauppatieteet
Tiedekunta
LUT-kauppakorkeakoulu
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lahti
Lisätiedot
Seuraava hakuaika maisteriohjelmiin alkaa 16.12.2024 klo 8 ja päättyy 22.1.2025 klo 15. Opinnot ohjelmissa alkavat syksyllä 2025.

Ohjelma on suunniteltu niin, että se soveltuu työn ohessa opiskeluun.
left

Jokainen yritys tarvitsee osaavia myynnin ammattilaisia, koska myynti tuo yrityksille rahaa. Siksi myyntityötä ja myynnin johtamista kannattaa kehittää strategisesti.

Kovassa kilpailussa menestyvät sellaiset myyntiorganisaatiot, jotka osaavat tuottaa asiakkaalle arvoa. Kiihtyneen digitalisaation ja globaalin kilpailun vuoksi on entistä tärkeämpää, että myyntiä tehdään toimivan myyntiprosessin, tarpeellisten teknologioiden ja osaavan myyntihenkilöstön avulla.

Strategisen myynnin maisteriohjelma keskittyy yritysten väliseen B2B-myyntiin, jota tarkastellaan monipuolisesti esimerkiksi digitalisaation, eettisten kysymysten ja kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmista.

Yritykset tarvitsevat asiakaslähtöisiä ja tavoiteorientoituneita osaajia, jotka ymmärtävät myyntiä niin strategisella kuin operatiivisellakin tasolla. Strategisen myynnin maisteriohjelma antaa käyttöösi menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla menestyt henkilökohtaisessa myyntityössä ja myynnin johtamisessa sekä osaat toimia tietointensiivisessä ja asiakasarvoa korostavassa toimintaympäristössä.

Ohjelma sopii sinulle, jos työskentelet jo myynnin parissa tai olet jonkin muun alan asiantuntija ja haluat kehittää omaa myyntiosaamistasi. Ohjelmasta valmistuneet voivat edetä myynnin vaativampiin, strategista johtamisosaamista edellyttäviin tehtäviin. Ohjelma soveltuu työn ohessa opiskeltavaksi.

Mitä strategisen myynnin maisteriohjelmassa oppii?

left
Henkilöitä kävelemässä rappusia
right

Opit toteuttamaan myyntistrategiaa johdon ja myyntihenkilöstön näkökulmista sekä soveltamaan sitä erilaisiin liiketoimintaympäristöihin. Ymmärrät, kuinka myynti kytkeytyy yrityksen strategiaan ja tavoitteisiin sekä kuinka se jalkautetaan organisaation toimintaan. Opit myös näkemään myynnin jatkuvana prosessina, jossa paitsi hankintaan uusia asiakkaita myös hoidetaan olemassa olevia asiakkuuksia. Opinnot käsittelevät myynnin eri tasoja myyntipsykologiasta ja neuvottelutaidoista aina myyntiorganisaation johtamiseen ja prosessien kehittämiseen.

Opinnoissasi yhdistyvät uusin tutkimustieto ja ajankohtaiset työelämän trendit. Myynnin lisäksi opiskelet johtamista, markkinointia ja yrittäjyyttä, jotka tukevat kehittymistäsi myynnin strategiseksi asiantuntijaksi monenlaisiin organisaatioihin.

Painotamme opinnoissa ongelmalähtöistä ja vuorovaikutteista oppimista. Etsit ratkaisuja ajankohtaisiin myyntityön ja myynnin johtamisen haasteisiin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Pääset myös soveltamaan oppimaasi omaan organisaatioosi tai muihin yrityksiin. 

Strategisen myynnin maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Strategisen myynnin maisteriohjelman opintojen laajuus on 120 opintopistettä, ja se johtaa kauppatieteiden maisterin tutkintoon. Opintojen kesto on kaksi vuotta. Ohjelman opinnot sisältävät ydin-, syventymis- ja kieliopintoja.

Opetus ja opiskelu

Ohjelma soveltuu työn ohessa opiskeltavaksi. Kurssit toteutetaan pääsääntöisesti perjantaisin ja lauantaisin lähiopetusjaksoina Lahden kampuksella tai verkko-opetuksena. Lisäksi osa kursseista on täysin verkossa suoritettavia.

Läsnäoloa vaativan opetuksen lisäksi yliopisto-opinnot edellyttävät merkittävästi itsenäistä opiskelua, esimerkiksi harjoitustöiden tekemistä ja kirjallisuuden lukemista.

Myös hyvä englannin kielen taito on eduksi, sillä kursseilla käytettävät tieteelliset lähdemateriaalit ovat pääosin englanninkielisiä. Lisäksi joidenkin kurssien opetuskieli on englanti. 

right

Ohjelma käynnistyy syksyllä 2025. Tutkintorakenne täydennetään verkkosivuille syksyn 2024 aikana.

Uramahdollisuudet

Ohjelma antaa sinulle valmiudet kehittyä myynnin monipuoliseksi asiantuntijaksi ja edetä erilaisiin asiantuntija- ja johtotehtäviin, kuten myyntijohtajaksi, asiakkuusjohtajaksi, liiketoiminnan kehitysjohtajaksi tai kansainvälisen liiketoiminnan johtajaksi. Voit myös edetä tarkemmin rajattuihin myynnin työtehtäviin, jolloin ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi Head of Sales Enablement, Head of Revenue Operations tai Head of Customer Success.

Strategisen myynnin osaaminen tukee myös yrittäjäksi ryhtymistä ja soveltuu yrittäjien myyntiosaamisen kehittämiseen.

Katso myös