Tutkinto
Diplomi-insinööri
Koulutusala
Tekniikka
Tiedekunta
LUT School of Engineering Science
Laajuus
120 opintopistettä (ECTS)
Kesto
2 vuotta
Opetuskieli
suomi englanti
Koulutustyyppi
Tutkintokoulutus
Toteutusmuoto
Monimuoto
Sijainti
Lahti
Opinnot alkavat
Lisätiedot
Hakuaika syksyllä 2024 käynnistyviin opintoihin alkaa joulukuussa 2023.

TUDI-ohjelma on suunniteltu työn ohessa opiskeluun soveltuvaksi. Ajoitettu opetus järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä osin Lahdessa lähiopetuksena, osin etäopetuksena.
left

Yrityksen menestyminen tämän päivän kilpailutilanteessa edellyttää globaalien arvoverkostojen toiminnan ymmärtämistä ja tehokkaasti toimivia prosesseja sekä kykyä analysoida yrityksen suorituskykyyn vaikuttavia tekijöitä. Koulutamme yritysten kilpailukyvyn parantamiseen pystyviä ammattilaisia, ja annamme heille työkaluja tämän päivän haasteisiin. Tutkintosi syventymisopinnoiksi voit valita joko toimitusketjun johtamisen, suorituskyvyn johtamisen tai innovaatiojohtamisen.

Ohjelman Lahdessa toteutettavat opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. Ajoitettu opetus järjestetään perjantai-iltaisin ja lauantaisin päivällä osin Lahdessa lähiopetuksena, osin etäopetuksena. Lähiopetus painottuu ensimmäisen vuoden syksyyn, suuri osa syventävistä kursseista toteutetaan etäopetuksena. Opiskeluun kuuluvat tärkeänä osana myös muuna aikana tehtävät harjoitustyöt, etätehtävät sekä ohjattu opiskelu sähköisten oppimisympäristöjen avulla.

Ohjelma on suomenkielinen, mutta opetuksessa käytetään englanninkielistä kurssimateriaalia.

Mitä Tuotantotalouden TUDI-maisteriohjelmassa oppii?

left

Video: Opiskelija ja tutkijaopettaja kertovat opiskelusta Tuotantotalouden TUDI-maisteriohjelmassa sekä miksi valita juuri LUT.

Mikäli video ei näy, voit katsoa sen täältä.

right

Opinnoissa syvennytään joko innovaatiojohtamiseen, toimitusketjun johtamiseen tai suorituskyvyn johtamiseen.

Innovaatiojohtamisessa koulutetaan laaja-alaisia asiantuntijoita yritysten ja organisaatioiden innovaatiotoiminnan tarpeisiin.

Toimitusketjun johtamisessa koulutetaan toimitusketjun kehittäjiä, joilla on vankat toimitusketjun analysointi- ja päätöksentekotaidot.

Suorituskyvyn johtamisessa koulutetaan yritysten suorituskyvyn johtamiseen ja kehittämiseen kykeneviä osaajia, joilla on valmiudet kerätä ja analysoida tietoa yrityksen toiminnan kannalta olennaisista asioista.

Tuotantotalouden TUDI-maisteriohjelman opintojen sisältö ja rakenne

left

Tuotantotalouden DI-ohjelman TUDI:n laajuus on 120 op ja se johtaa diplomi-insinöörin tutkintoon.

Ohjelma koostuu kaikille yhteisistä ja syventymiskohdekohtaisista opinnoista. Valintasi syventymisopinnoiksi voi olla joko Toimitusketjun johtaminen, Suorituskyvyn johtaminen tai Innovaatiojohtaminen.

right

left

Toimitusketjun johtaminen

Toimitusketjun johtamisen tavoitteena on parantaa yrityksen kilpailukykyä kehittämällä tuotteiden ja palvelujen asiakkaalle toimittamiseen liittyviä prosesseja. Haasteena tämän päivän liiketoimintaympäristössä on hallita kokonaisuuksia, jotka muodostuvat eri funktioissa ja organisaatioissa työskentelevien asiantuntijoiden osaamisen yhdistämisestä.

Tarvitaan henkilöitä, joilla on ymmärrys toimitusketjujen ja -verkostojen eri tahojen intresseistä sekä kyky yhdistää ja soveltaa useasta paikasta tulevaa tietoa kokonaisuuksiksi. Tiedon pohjalta on pystyttävä suunnittelemaan kehittämishankkeita, jotka toimeenpannaan monen organisaation muodostamassa toimintaympäristössä.

Toimitusketjun johtamisen syventymisopinnoissa kouluttaudut toimitusketjun kehittäjäksi, jolla on vankat toimitusketjun analysointi- ja päätöksentekotaidot.

Suorituskyvyn johtaminen

Suorituskyvyn johtamisen tavoitteena on suorituskyvyn mittaamisen ja analysoinnin keinoin keskittyä toiminnan kannalta olennaisten asioiden kehittämiseen ja johtamiseen. Yrityksen johtamisen tukena toiminnan eri tasoilla tarvitaan informaatiota päätöksenteon pohjaksi. Suorituskyvyn johtamisessa pyritään kehittämään menetelmiä ja toimintatapoja sekä tuottaa ja hyödyntää tätä informaatiota.

right

Suorituskyvyn johtamisen syventymisopinnoissa kouluttaudut yritysten suorituskyvyn johtamisen ja kehittämisen osaajaksi, jolla on valmiudet kerätä ja analysoida tietoa yrityksen toiminnan kannalta olennaisista asioista. Lisäksi pystyt hyödyntämään tietoa tämän päivän johtamisessa sekä tulevaisuuden toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa.

Innovaatiojohtaminen

Yritysten toimintaympäristö on jatkuvassa muutostilassa. Tämä edellyttää yrityksiltä kykyä paitsi nopeasti reagoida kilpailukentässä jo tapahtuneisiin muutoksiin, myös proaktiivisesti olla kehityksen kärjessä johtamassa ja viemässä kehitystä eteenpäin. Innovaatiojohtamisen tavoitteena on nimenomaan yrityksen kestävän kilpailukyvyn turvaaminen kehittämällä yritysten uudistumiskykyä mm tuotteiden, palvelujen ja liiketoimintaprosessien osalta.

Innovaatiojohtamisen opinnoissa tavoitteena on kattaa innovaatioprosessi alkupään tarpeen tunnistuksesta tai lähtökohdasta konseptointiin asti, huomioiden innovaatiotoiminnan kannalta olennaiset rajapinnat paitsi yrityksen sisällä, myös yrityksestä ulospäin, verkostomaisessa toimintaympäristössä. Opinnot antavat osallistujille valmiuksia ja menetelmällistä osaamista laaja-alaisiin kehitystehtäviin yritystoiminnan eri osa-alueilla.

LUT-yliopiston alumni Anna-Marja Laakso
Tuotantotalouden maisteriohjelma Lahdessa tarjosi minulle mahdollisuuden kehittää itseäni.
Anna-Marja Laakso
Laadunvalvontapäällikkö, Uponor Infra Oyj

Opetus ja opiskelu

left

TUDI – Tuotantotalouden DI-ohjelman opetus on järjestetty Lahdessa. Ohjelman opetus on muodoltaan intensiiviopetusta, joka mahdollistaa opintojen suorittamisen työn ohessa. Ohjelmassa järjestettävä opetus kestää kaksi lukuvuotta. Ensimmäisenä lukuvuotena opetusta on noin kolmena viikonloppuna neljästä. Opintojen edetessä opiskelu painottuu yhä laajempiin tehtävä- ja harjoitustyökokonaisuuksiin päätyen toisen vuoden keväällä käynnistyvään diplomityöprojektiin. 

right

TUDI-ohjelman ajoitettu opetus järjestetään pääsääntöisesti perjantaisin kello 15–20 ja lauantaisin kello 9–16, tentit perjantaisin kello 11.30–14.30. Lukuvuoden opetus alkaa elokuun puolivälissä ja päättyy huhtikuun lopussa. Ajoitetun opetuksen aikataulussa on otettu huomioon syys- ja talvilomakaudet, jolloin opetusta ei järjestetä.

Uramahdollisuudet

TUDI-ohjelmassa kouluttaudut toimitusketjun johtamisen, suorituskyvyn johtamisen tai innovaatiojohtamisen ammattilaiseksi.

Tuotantotalouden DI-tutkinto yhdistettynä aiempaan insinööri (AMK) -tutkintoosi ja työkokemukseesi avaa runsaasti uusia etenemismahdollisuuksia urallasi asiantuntijatehtävien lisäksi erilaisiin yleisjohdon tehtäviin.

Katso myös