Julkaistu 30.3.2022
Päivitetty 25.8.2022
LUT-yliopiston alumni Anna-Marja Laakso
Tuotantotalouden maisteriohjelma Lahdessa tarjosi minulle mahdollisuuden kehittää itseäni.
Anna-Marja Laakso
Laadunvalvontapäällikkö, Uponor Infra Oyj
left

Miksi valitsit kyseisen jatkokoulutuksen ja miksi juuri LUT?

Olin opiskellut ammattikorkeakoulussa muovitekniikkaa ja valmistunut insinööriksi. Jossain vaiheessa heräsi ajatus, että haluan kehittää itseäni ja oppia lisää. Googlailin erilaisia vaihtoehtoja ja päädyin LUTin sivuille lukemaan kemiantekniikan maisteriohjelmista. Huomasin, etteivät kemiantekniikan ohjelmat olleet kaikista soveltuvimpia minulle, mutta samalla törmäsin Lahdessa olevaan tuotantotalouden maisteriohjelmaan. Ohjelma vaikutti heti mielenkiintoiselta ja minulle soveltuvalta, sillä viihdyn tuotannon ja teollisuuden parissa. Olin myös kuullut, että LUTin maisteriohjelmia pystyy hyvin suorittamaan työn ohessa, joten ohjelman valinta oli selkeä.

 

Minkälaista oli opiskella LUT-yliopistossa?

Opiskelu LUTissa oli erittäin mukavaa ja ympäristö oli todella hyvä. Alussa opiskelu oli hieman outoa, sillä kun opiskelin viimeksi, ei internetiä käytetty vielä oppimisympäristönä. Verkko-opinnot olivat kuitenkin hyviä ja Moodle toimi alustana oikein hyvin.

En käynyt opiskelun aikana Lappeenrannan kampuksella, mutta Lahden kampuksen tilat ja ympäristö olivat todella hienot ja mukavat. Jos en olisi työskennellyt opintojen ohella, olisin todennäköisesti viettänyt paljon aikaa kampusalueella. Koulutusohjelman opettajat ja professorit olivat todella mukavia ja heidän opetuksensa oli hyvää. Oli hienoa, että heidän kanssaan pystyi luontevasti keskustelemaan asioista, vaikka he ovat alansa asiantuntijoita. Usein tuntui kuin olisi jutellut kollegan kanssa töissä, vaikka opinnoissa asioita käsiteltiinkin laajemmin koko Suomen kannalta.

Mikä opiskelussa oli mielestäsi parasta? Entä haastavinta?

Opiskelukaverit olivat etenkin mahtavia. Suurin osa vuosikurssilaisistani työskenteli samaan aikaan, joten jokainen pystyi tuomaan omasta ympäristöstään paljon uusia näkökulmia omaan pieneen boxiini. Olikin erittäin antoisaa, että ihmiset jakoivat kokemuksiaan ja näkemyksiään eri asioista. Luennot olivat myös hyviä, ja niissä oppi paljon alaan liittyvää uutta ja laajempaa tietoa.

Opinnot eivät tuottaneet minulle erityisiä haasteita, mutta suurimpia vaikeuksia opintojen aikana koin opiskelun ja työrytmin yhteensovittamisessa. Hyödyllisintä opinnoissa oli alan viimeisin tieto. Olen pystynyt hyödyntämään sitä laaja-alaisesti omassa työssäni.

Vastasiko koulutus työelämän tarpeita?

Laadun parissa työskentely on hyvin moninaista ja siihen liittyy vahvasti suorituskyky. Suomessa olisi usein tarve mitata suorituskykyä muutenkin kuin perinteisillä mittareilla.

LUTin maisteriohjelmassa opiskelemani suorituskyvyn johtaminen on ollut suurena apuna työelämässä ja tarjonnut uusia työkaluja pakkiini, kun olemme pyrkineet kehittämään toimintaamme työpaikallani. Opinnot antoivat vahvan pohjan suorituskyvyn kehittämiseen ja vastasivat hyvin työelämän tarpeita.

left

Millaisissa työtehtävissä työskentelet ja millainen on tyypillinen työpäiväsi?

Olen työskennellyt muun muassa erilaisissa kehitysprojekteissa niin prosessikehityksessä kuin tuotekehityksessäkin. Viimeiset vuodet olen toiminut laatupuolen kehityksessä ja nyt toimin laadunvalvontapäällikkönä putkitehtaassa. Olen siis laatupuolen ihminen ja teen monipuolista laatutyöskentelyä, johon kuuluu esimerkiksi suorituskyvyn johtaminen.

Toimin myös esihenkilöroolissa, joten ihmisten johtaminen tavalla tai toisella kuuluu jokapäiväiseen työhöni. Toisaalta työhöni kuuluu asiantuntijan rooli, joten kaikenlaisten ohjeistuksien tekeminen ja asioiden koordinoiminen kuuluvat normaaliin työpäivään. 

Lisäksi suunnittelen oman osastoni lyhyen ja pitkän aikavälin asioita ja resurssien jakamista, jotta halutut työtehtävät saadaan suoritettua. Toisinaan olen mukana ratkomassa ongelmatilanteita tuotannon parissa, sillä teollisessa tuotannossa ilmenee aika ajoin erilaisia ongelmia.

Kaikenkaikkiaan laatupuolella työskentely on hyvin monipuolista. Siihen liittyy paljon sidosryhmiä ja useita erilaisia vastuualueita. Jotta työskentely olisi sujuvaa, täytyy organisaation eri osa-alueita ajatella jatkuvasti.

Mikä on ollut työtehtävissäsi mielenkiintoisinta?

Tuotannon kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen liittyvät työtehtävät ovat kaikki mielenkiintoisia ja tykkään niiden tekemisestä. Työtehtäväni ovat hyvin monipuolisia, mikä tekee työstäni mielenkiintoista.

Ensimmäisen tutkinnon jälkeen en edes uskaltanut haaveilla tällaisista työtehtävistä, enkä voinut kuvitella, että voisin jonain päivänä kutsua itseäni päälliköksi. Uskon, että LUTin tuotantotalouden maisteriohjelma tarjoaa minulle tulevaisuudessa paljon uusia mahdollisuuksia ja diplomi-insinöörinä pääsen haastamaan itseäni tätäkin vastuullisemmissa ja vaikeammissa tehtävissä.

right
Ensimmäisen tutkinnon jälkeen edes uskaltanut unelmoida tällaisista työtehtävistä. Uskon, että diplomi-insinöörinä pääsen haastamaan itseäni tätäkin vastuullisemmissa ja vaikeammissa tehtävissä.
Anna-Marja Laakso

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.