Karttapallo
Julkaistu 19.5.2021
Päivitetty 19.5.2021

LUT-yliopistolla on vaihto-opiskelupaikkoja yli 200 yliopistossa 40 eri maassa. Vaihtoon lähtee vuosittain noin 200 opiskelijaa. Saapuvia vaihto-opiskelijoita LUT vastaanottaa vuosittain noin 300 ja LUTin käytävillä puhutaan parhaimmillaan yli 40 eri kieltä. Kaikkiaan LUT-yhteisöön kuuluu 85 eri kansallisuutta.

Eniten LUTista vaihtoon lähtee kauppatieteiden opiskelijoita. Toiseksi eniten lähtijöitä on tuotantotalouden koulutusohjelmasta.

Kauppatieteiden opiskelijat lähtevät vaihtoon yleensä kandidaattiopintojensa toisen tai kolmannen opiskeluvuoden aikana. Tekniikan opiskelijat puolestaan lähtevät pääsääntöisesti 3.–4. opiskeluvuoden aikana. Tämä ei ole sääntö, vaan vaihtoon voi lähteä paikasta riippuen jo aikaisemminkin.

”Vaihtojakson pituus on yleensä yhden lukukauden eli 4–5 kuukautta. Toki on joitakin opiskelijoita, jotka ovat vaihdossa koko vuoden”, kertoo LUTin opiskelijavaihdon koordinaattori Jutta Lankinen.

Lankisen mukaan suosituimpien vaihtokohteiden joukossa ovat olleet viime vuosina Etelä-Korea ja Ranska. Myös Italia, Saksa, Tšekki ja Japani vaihtelevat viiden suosituimman maan joukossa. Vaihtopaikkoja on jokaisella hakukierroksella hyvin tarjolla.

”Jokainen hakija listaa vaihtohakemukseen kolme itselleen mieluisinta vaihtokohdetta. Vaihtokohteita on tarjolla runsaasti, joten hakukohteiden valinta voi olla vaikeaa. Valintaa helpottaakseen on jokaisella koulutusohjelmalla lista heidän suosittelemistaan vaihtokohteista. Toki muihinkin kuin oman ohjelman suosittelemiin kohteisiin voi lähteä vaihtoon.”

Opiskelijoita galleria-aulassa

Vaihtokohteisiin pieniä päivityksiä vuosittain 

LUTin vaihtokohteita löytyy ympäri maailmaa aina Yhdysvalloista Liechtensteiniin ja Etelä-Koreasta Uuteen-Seelantiin. Myös uusia vaihtokohteita tulee.

”Esimerkiksi tällä hakukierroksella uutena kohteena valikoimaan tuli Uppsalan yliopisto Ruotsissa. Joka hakukierrokselle tulee yleensä joitakin pieniä muutoksia.”

LUTilta vaihtoon lähtiessään opiskelija ei joudu maksamaan lukukausimaksuja. Ulkomailla LUTin tutkintoon soveltuvia kursseja opiskeleva henkilö on oikeutettu Kelan maksamaan opintorahaan ja asumislisään sekä korotettuun opintolainaan. Lisäksi vaihto-opintoja tuetaan apurahoilla.

”Yleisin on monien tuntema Erasmus-apuraha Euroopan vaihtokohteisiin. Euroopan ulkopuolisiin kohteisiin myönnetään yleensä LUTin oma apuraha. Lisäksi pohjoismaisiin kohteisiin apurahoja myöntävät Nordtek (tekniikka)- ja Norek (kauppatieteet) -verkostot.”

Kielitaitovaatimukset vaihtelevat

Ennen vaihtoon hakemista opiskelijan on syytä huomioida vaihtomaan tai -yliopiston mahdolliset kielitaitovaatimukset. Pääsääntöisesti Euroopan kohteisiin ei vaadita virallista kielitestitodistusta, mutta esimerkiksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Uuteen-Seelantiin hakevalta virallinen kielitodistus vaaditaan.

”Yleensä kielitaitovaatimuksena on riittävä englannin kielen taito, mutta kohteesta riippuen voidaan vaatia myös esimerkiksi espanjan tai saksan kielen taitoa, erityisesti jos kohteessa opetus on näillä kielillä. Hyvin monelle yhteistyöyliopistolle riittää LUTin oma kielitesti, jonka kielikeskuksen opettaja tekee. Onneksi, sillä viralliset kielitestit ovat melko arvokkaita.”

Omaa kielitaitoa voi kartuttaa ennen vaihtoon lähtöä vapaavalintaisten kieliopintojen avulla. LUTin ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteinen Kielikeskus tarjoaa tällä hetkellä eritasoisia opintoja englannin, saksan, ruotsin, venäjän, ranskan, espanjan, japanin, kiinan ja suomen kielessä. Näistä uutena kielenä voi aloittaa espanjan, ranskan, saksan, kiinan ja venäjän kielen.

Kansainvälisiä opiskelijoita Lappeenrannan linnoituksessa

Maisterintutkinto yhtä aikaa LUTista ja ulkomaalaisesta korkeakoulusta

Osa LUTin kauppatieteiden ja tekniikan maisteriohjelmista tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden suorittaa myös kaksoistutkinnon. Käytännössä opiskelija suorittaa tutkinnon yhdellä kertaa kahdessa korkeakoulussa.

Kaksoistutkinto vie noin 2–2,5 vuotta ja on vähintään 120 opintopisteen laajuinen kokonaisuus. Yleensä ensimmäisen vuoden opinnot suoritetaan LUTissa ja toisen vuoden opinnot partneriyliopistossa.

”Kaksoistutkinnon suorittaja saa tutkintotodistuksen molemmista yliopistoista. Tutkinto sekä suomalaisesta että ulkomaalaisesta yliopistosta saattaa lisätä vaihtoehtoja valmistumisen jälkeen.”

Kansainvälistyä voi myös monin muin tavoin

Vaihto-opiskelu ei sovi kaikkien opiskelijoiden elämäntilanteeseen. Onneksi kansainvälistyä voi myös ilman vaihtoon lähtöä.

”LUTiin saapuu vuosittain useampi sata ulkomaalaista vaihto- tai tutkinto-opiskelijaa ympäri maailmaa, aina Brasiliasta Japaniin asti. Eniten vaihto-opiskelijoita saapuu Ranskasta, Saksasta ja Italiasta. Saapuvista opiskelijoista pidetään LUTissa hyvää huolta”, Lankinen sanoo ja jatkaa:

”Esimerkiksi LUTin tuutoritoimintaa on kiitelty. Lisäksi tarjolla on muun muassa ystäväperhetoimintaa ja paikallisen ESN:n eli Erasmus Student Networkin järjestämää toimintaa.”

Kv-tuutori opastaa vaihto-opiskelijaa asumiseen liittyvistä asioista sekä tutustuttaa asuinalueen ja kaupungin palveluihin.

Kansainvälisten opiskelijoiden tuutorin tehtäviin kuuluu ulkomaalaisen opiskelijan perehdyttäminen sekä opintoihin että arkielämään liittyviin asioihin. Kv-tuutori on yhteydessä ryhmäänsä ennen heidän saapumistaan Suomeen ja on vastassa ryhmäläisiään näiden saapuessa Lappeenrantaan. Kv-tuutori opastaa vaihto-opiskelijaa asumiseen liittyvistä asioista sekä tutustuttaa asuinalueen ja kaupungin palveluihin.

Ystäväperhetoiminnan tavoitteena on puolestaan antaa ulkomaalaisille opiskelijoille mahdollisuus tutustua suomalaiseen kulttuuriin ja arkielämään suomalaisen perheen kautta. Vastavuoroisesti ulkomaalaiset opiskelijat tutustuttavat perhettä omaan maahansa ja kulttuuriinsa. Perhe ja opiskelija sopivat tapaamisistaan itsenäisesti.

Kansainvälisiä opiskelijoita LUTin rantasaunan laiturilla

Paikallinen ESN järjestää paljon erilaisia ​​tapahtumia ja vapaa-ajan aktiviteetteja, joihin kaikki ovat tervetulleita. Aktiviteetteihin kuuluu muun muassa retkiä, juhlia, kulttuurivaihtoa ja muita tapahtumia. Toiminnan tarkoituksena on tutustuttaa kansainväliset opiskelijat suomalaiseen kulttuuriin, ruokaan ja perinteisiin.

Lisäksi LUT järjestää vuosittain myös suositun LUT Summer School -kesäkoulun, joka kokoaa opiskelijoita yhteen ympäri maailman. Summer School on kahden viikon mittainen akateeminen tapahtuma, joka tarjoaa maisteritason intensiivikursseja liike-elämästä ja tekniikasta. Tapahtumaan sisältyy myös monipuolista vapaa-ajan ohjelmaa.

Mahdollisuuksia kansainvälistyä on tarjolla valtavasti ja kansainvälisyyteen voikin jäädä koukkuun.

”Itse toimin opiskellessani kansainvälisenä tuutorina ja jäin sille tielle päätyen lopulta töihin opiskelijavaihdon koordinaattoriksi”, Lankinen kertoo.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right