LUTin opiskelijoita
Julkaistu 16.8.2023
Päivitetty 16.8.2023

Pyysimme opiskelijoitamme listaamaan kuusi yliopisto-opiskeluun liittyvää väittämää ja kertomaan, pitävätkö ne paikkansa.

Väite: Tenttejä varten pitää lukea paksuja oppikirjoja kannesta kanteen

Väärin. Perinteisten oppikirjojen lukeminen tenttiä varten on yhä harvinaisempaa. Useimmiten luennoilla käydään läpi kaikki tentissä arvioitavat aiheet, ja luentodioihin pääsee tutustumaan myös jälkikäteen. Lisäksi kurssin alussa kerrotaan oppimista edistävistä ja syventävistä materiaaleista. Ne voivat olla esimerkiksi kirjoja, tieteellisiä artikkeleja ja videoita.

Tuotantotalouden opiskelija luentosalissa

Kurssin arvosana voi koostua pelkästä tentistä tai useammasta erillisestä suorituksesta, kuten välikokeista, harjoitustyöstä, viikkotehtävistä ja oppimispäiväkirjasta. Lisäksi tekniikan alojen kursseihin voi sisältyä laboratoriotöitä ja laboratorioharjoitusten kirjallista analysoimista.

Väite: Kaikki kurssit koostuvat pelkästään luennoista ja kotitehtävistä

Väärin. Yliopistossa opiskelu on muutakin kuin luennoilla istumista ja asioiden ulkoa pänttäämistä. LUTissa hyödynnetään monipuolisia opetusmetodeja, jotka mahdollistavat sen, että jokainen löytää itselleen sopivimman tavan opiskella. Kampuksella järjestettävän lähiopetuksen ja mahdollisten etänä pidettävien luentojen lisäksi kursseihin kuuluu usein myös luentojen sisältöä konkretisoivia ohjattuja harjoituksia ja yksin tai pienryhmässä tehtäviä harjoitustöitä.

Yliopistossa ei ole varsinaista läsnäolopakkoa, mutta luennoilla opetettavat asiat on osattava kurssin läpäisemiseksi.

Opettaja ja opiskelijoita energiatekniikan laboratoriossa

Väite: Yliopistossa opiskelu on haastavaa

Oikein/väärin. Yliopistossa opiskellaan akateemista tutkintoa, joten se tarjoaa haastetta. Toisaalta akateemisuuden tuoma vapaus antaa jokaiselle mahdollisuuden opiskella itselleen parhaalla tavalla, joka keventää taakkaa ja johtaa parempiin oppimistuloksiin.

Energiatekniikkaa opiskeleva Veera kertoo, että oman osaamisen kyseenalaistaminen on osa oppimisprosessia.

”Yliopistossa on erilaisia kursseja, joista osa on helpompia ja osa haastavampia. Olen ottanut tavoitteeksi oppia kursseilla käsitellyt asiat mahdollisimman hyvin. Kyseenalaistan omaa osaamistani aina silloin tällöin, mutta saan ystäviltä tukea, kun epäilen itseäni. Ja aina kurssin suoritettuani olen entistä varmempi, että olen oikealla alalla.”

Väite: Ruotsin kielen opiskelu on yliopistossa erittäin vaativaa

Väärin. Yliopisto-opinnot sisältävät pakollisen, kahden opintopisteen laajuisen ruotsin kielen opintojakson. Kurssi koostuu kirjallisesta ja suullisesta osuudesta, joissa perehdytään kielioppiin sekä oman alan työelämäsanastoon. Kurssin haastavuus määräytyy opiskelijan lähtötason mukaan, mutta jokaisen on mahdollista suorittaa kurssi hyväksytysti. Opiskelija voi myös halutessaan suorittaa ruotsin kielen preppauskurssin joko ennen tai yhtäaikaisesti pakollisen opintojakson kanssa.

Ruotsin kielen opintoja voi jatkaa halutessaan LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun yhteisen Kielikeskuksen tarjoamilla jatkokursseilla.

LUTin opiskelijoita

Väite: Tekniikan aloilla on vain miesopiskelijoita

Väärin. Tekniikan aloilla on kaikkien sukupuolten edustajia, ja Suomessa noin viidennes tekniikan alan opiskelijoista on naisia. Sukupuolta tärkeämpää on kiinnostuneisuus alaa kohtaan ja halu oppia. LUTissa naisten osuudet vaihtelevat koulutusohjelmittain: osassa naisia on enemmän kuin miehiä ja toisinpäin.

”Alallani on melko tasainen sukupuolijakauma ja koen, että meidän kaikkien vahvuuksia arvostetaan sukupuoleen katsomatta”, sanoo kemiantekniikan opiskelija Veera.

Väite: Yliopistossa on paljon järjestötoimintaa ja tapahtumia

Oikein. LUTin opiskelijoiden perustamat ainejärjestöt eli killat ajavat opiskelijoidensa etua ja järjestävät erilaisia vapaa-ajan tapahtumia, juhlia ja yritysvierailuita vuoden ympäri. Killat lainaavat myös urheiluvälineitä, järjestävät lenkkisaunoja sekä tarjoavat lajikokeiluita. Lappeenrannassa juhlitaan myös Suomen pisintä wappua, joka on kaikkien LUTin opiskelijoiden yhteinen, yli kuukauden mittainen tapahtuma.

LUTin opiskelijoita pelaamassa koripalloa

Lisäksi LUTissa toimii 26 opiskelijoiden harrasteyhdistystä, jotka tarjoavat monipuolista toimintaa konemusiikista kiipeilyyn ja sukeltamisesta ratsastukseen – sekä kaikkea siltä väliltä. Jos et löydä mieluisaa kerhoa, voit perustaa sellaisen vaikka ensimmäisellä opiskeluviikollasi LUTissa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right