Opiskelija istumassa metsässä
Julkaistu 16.3.2023
Päivitetty 16.3.2023

Katsotaan seuraavaksi tarkemmin, mitä tämä tarkoittaa kauppatieteellisen alan ja tekniikan alojen (DIA) yhteisvalintojen* sekä yhteiskuntatieteellisen alan osalta.

*Yhteisvalinta = yliopistojen välinen, tietyn alan valintamenettely, joka on osa yhteishakua. Yhteisvalinta tarkoittaa, että useampi yliopisto on yhdessä sopinut tietyistä hakemiseen liittyvistä säännöistä, kuten valintaperusteista, alan yhteisestä valintakokeesta ja millä paikkakunnilla valintakokeen voi suorittaa.

Henkilö katsomassa järvelle

Kauppatieteiden todistusvalinta on tarkoitettu ensikertalaisille hakijoille

Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa todistusvalinnalla eli ylioppilastodistuksen arvosanoihin perustuen täytetään 60 prosenttia aloituspaikoista. Loput 40 prosenttia täytetään valintakoepistein. Todistusvalinta on lisäksi tarkoitettu ensikertalaisille hakijoille eli toista korkeakoulupaikkaa hakeva hakija ei voi tulla valituksi todistusvalinnassa. Varasijoille asetettavien hakijoiden määrä on kaikissa kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteissa rajattu, ja määrät ovat todistusvalintajonossa 200 sekä valintakoejonossa 150 hakijaa.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta: äidinkielestä, matematiikasta (pitkä tai lyhyt), hakijalle parhaat pisteet tuottavasta kielestä sekä kahdesta hakijalle parhaat pisteet tuottavasta aineesta. Todistusvalinnan enimmäispistemäärä on 154, ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Hakijalla tulee olla suoritettuna myös pitkä tai lyhyt matematiikka hyväksytysti, jotta voi tulla valituksi todistusvalinnassa.

Katajanoksia

Tekniikan todistusvalinnassa pisteitä saa kolmesta aineesta

Tekniikan alan yhteisvalinnassa todistusvalinnalla täytetään 80 prosenttia kunkin hakukohteen aloituspaikoista.

Ensikertalaiskiintiö on 70 prosenttia. Hakija voi siis olla yhtä aikaa ensikertalainen ja tulla valituksi todistusvalinnassa, mutta ensikertalaisuus ei ole edellytys todistusvalinnalle. Varasijoille asetettavien hakijoiden määrää ei ole erikseen rajattu tekniikan alan hakukohteissa.

Todistusvalinnassa pisteytetään ylioppilastutkinnosta kolme ainetta: pitkä matematiikka, äidinkieli sekä hakijan edun mukaisesti parempi arvosana fysiikasta tai kemiasta. Tasapistetilanteessa hakijat laitetaan järjestykseen ensisijaisesti pitkän kielen arvosanan perusteella. Tullakseen valituksi todistusvalinnassa, hakijalla tulee siis olla suoritettuna hyväksytysti pitkän matematiikan ylioppilaskoe ja hänen on täytettävä hakukohdekohtaiset arvosanavaatimukset. Todistusvalinnan pisteytys on suhteutettu kurssien lukumäärään lukiossa ja maksimipistemäärä on 105.

Hakija voi nykyään päästä todistuksella millä tahansa sijalla olevaan DIA-yhteisvalinnan DI-hakukohteeseen, kun aiemmin se oli mahdollista vain ensimmäiseen hakukohteeseen.

Henkilö pitelee sateenvarjoa

Yhteiskuntatieteiden todistusvalinta painottuu kielitaitoon ja reaaliaineisiin

Yhteiskuntatieteellisen alan todistusvalinnassa eli ylioppilastodistuksen arvosanoista annettavien pisteiden perusteella täytetään 60 prosenttia aloituspaikoista. Loput 40 prosenttia täytetään valintakokeesta saatavien pisteiden perusteella.

Yhteiskuntatieteellisellä alalla ei ole yhteisvalintaa, joten hakijan tulee hakea siihen yliopistoon ja hakukohteeseen, mihin haluaa opiskelemaan yhteiskuntatieteitä.

Todistusvalinnassa pisteitä voi saada viidestä aineesta: äidinkielestä, parhaat pisteet antavasta aineesta (filosofia, historia, psykologia tai yhteiskuntaoppi), yhdestä ainereaalista, yhdestä kielestä ja matematiikasta (pitkä tai lyhyt).

Todistusvalinnan enimmäispistemäärä on 157,9 ja todistusvalinnassa on saatava vähintään 77 pistettä. Lisäksi hakijalla tulee olla suoritettuna ylioppilaskokeessa äidinkieli (suomi, ruotsi tai saame) vähintään arvosanalla cum laude approbatur, jotta voi tulla valituksi todistusvalinnassa.

Lähikuva männystä

Opiskelupaikan voi saada myös valintakokeen kautta

Kauppatieteet: Kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakokeet perustuvat lukion opetussuunnitelman mukaisiin oppimääriin yhteiskuntaopista, historiasta ja matematiikasta.

Valintakokeen eli pääsykokeen hakija voi suorittaa lähimmällä paikkakunnalla riippumatta siitä, missä järjestyksessä hakutoiveet ovat Opintopolussa (aiemmin valintakoepaikkakunta oli sidoksissa ensimmäiseen hakutoiveeseen). Valintakoe on kaikissa kaupungeissa sama. Valintakoepaikkaa kysytään hakulomakkeella.

Erillistä kutsua valintakokeeseen ei tule. Valintakokeessa esitetään monivalinta- ja/tai oikein/väärin-kysymyksiä. Oikeasta vastauksesta annetaan pisteitä ja väärästä vastauksesta niitä vähennetään. Vastaamatta jättämisestä ei sen sijaan rokoteta.

Tekniikan alat: Valintakoe on yksipäiväinen ja kokeen voi suorittaa lähimmällä koepaikkakunnalla riippumatta siitä, missä järjestyksessä hakutoiveet ovat. Valintakoe on kaikissa kaupungeissa sama, eli yhdellä valintakokeella voi hakea kaikkiin DIA-valinnan DI-hakukohteisiin. Valintakokeen voi suorittaa seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lappeenranta, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa. Kokeeseen ei lähetetä erillistä kutsua.

Kokeen rakenne on kaksiosainen sisältäen kaikille pakollisen matematiikan osion (3 tehtävää) sekä vaihtoehtoisen osion, josta hakija voi valita enintään kolme tehtävää: fysiikka (2 tehtävää), kemia (2 tehtävää) ja tekniikan alan luovaa ongelmanratkaisua mittaavat tehtävät (2 tehtävää). Kokeen maksimipistemäärä on 36 pistettä.

Koe perustuu lukion pitkän matematiikan, fysiikan ja kemian oppimääriin sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin.

LUTin yhteiskuntatieteet: Hakija voi osallistua valintakokeeseen Lappeenrannan tai Lahden kampuksella. Valintakokeen ajankohta ja sisältö on molemmissa kaupungeissa sama. Hakija valitsee koepaikkakunnan hakulomakkeella. Lahdessa osallistujien määrä on rajattu 250 hakijaan, Lappeenrannassa vastaavaa rajoitusta ei ole. Valintakokeeseen ei tule erillistä kutsua.

Yhteiskuntatieteiden valintakoe on kirjallinen aineistokoe, eikä se vaadi valmistautumista etukäteen. Koetilaisuudessa jaettava aineisto ja tehtävät ovat suomeksi ja englanniksi.

Vesi kuohuu koskessa

Mitä yhteistä?

Ensikertalaisuus on korkeakouluun hakiessa etu, joka kannattaa hyödyntää viisaasti: pelkkä hakeminen ei poista ensikertalaisuutta, eli hakea kannattaa aina. Ensikertalaisuuden menettää vasta, kun ottaa opiskelupaikan korkeakoulussa vastaan.

Valintoja koskee myös yhden korkeakoulupaikan sääntö: hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Todistusvalinnassa sijoittuneille hakijoille ilmoitetaan tuloksista viimeistään 29.5.2023. Valintakokeet järjestetään touko-kesäkuun vaihteessa, joten kaikkien hakijoiden on hyvä valmistautua kokeisiin.

LUTissa opiskeltavien alojen valintakokeet järjestetään seuraavasti:

  • Tekniikka 30.5.2023
  • Kauppatieteet 6.6.2023
  • Yhteiskuntatieteet 7.6.2023

Opiskelijavalinnan loput tulokset julkaistaan viimeistään 7.7.2023. Varasijalla olevia hakijoita hyväksytään järjestyksessä sitä mukaa, kun paikkoja vapautuu. Jos joku opiskelupaikan saanut ei vastaanota opiskelupaikkaa, hänen tilalleen nousee seuraava varasijalla oleva hakija.

Koska hakijalla voi olla Opintopolussa myös ylempiä hakutoiveita, tulee mukaan vielä yksi muuttuva tekijä. Vaikka hakija tulee valituksi todistusvalinnalla johonkin hakukohteistaan, voi hän halutessaan silti osallistua ylempien hakutoiveiden valintakokeeseen.

Esimerkiksi: hakijalla on kauppatieteellisen alan hakutoiveita Opintopolussa sijoilla 2, 3 ja 4. Sijalla yksi hänellä on oikeustieteellinen. Mikäli hakija tulee valituksi todistusvalinnalla sijalla kolme olevaan kauppatieteellisen alan hakukohteeseen, voi hän silti osallistua valintakokeisiin päästäkseen sijalla yksi tai kaksi olevaan hakukohteeseen. Käytännössä hakija voi siis osallistua edelleen sekä oikeustieteellisen että kauppatieteiden valintakokeeseen.

Mikäli hän tulee valituksi valintakokeen kautta ylempään hakukohteeseen, menee todistuspistein saatu opiskelupaikka seuraavalle varasijalla olevalle hakijalle. Sama käytäntö pätee myös tekniikassa ja yhteiskuntatieteissä.

Lisätietoja hakemisesta

Katso Opintopolun tekemä video yliopistojen opiskelijavalintojen uudistumisesta vuonna 2020.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right