Opiskelijoita keskustelemassa
Julkaistu 24.1.2023
Päivitetty 24.1.2023

Yhteiskuntatieteet on laaja tutkimusala, joka tutkii ihmisten toimintaa erilaisissa yhteisöissä ja pyrkii ymmärtämään yhteiskunnan ilmiöitä ja ongelmia. Yhteiskuntatieteilijä katsoo ihmisten toimintaa järjestelmän tasolta, esimerkiksi yhteiskunnan poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä sekä niiden vuorovaikutusta toisiinsa. Yhteiskuntatieteiden tutkimuskohteita voivat olla erilaiset yhteiskunnalliset vaikutukset, instituutiot, toimintatavat, eri ryhmien väliset suhteet ja valtarakenteet.

Yhteiskuntatiede sopiikin ihmiselle, joka on utelias maailmaa ja ihmisiä kohtaan ja haluaa ymmärtää maailman toimintaa syvemmin. LUT-yliopiston yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmassa opiskelijat pääsevät tekemään yhteistyötä insinööri- ja kauppatieteiden sekä yritysten kanssa, jotta ohjelmasta valmistuneilla on valmius ratkaista yhteiskunnallisia haasteita monissa eri työtehtävissä.

Yhteiskuntatieteiden koulutusohjelman johtaja Hanna-Mari Husu, yhteiskuntatieteiden yliopisto-opettaja Antti Puupponen ja insinööritieteiden tiedekunnan dekaani Mari Kallioinen-Mänttäri listaavat viisi syytä, miksi yhteiskuntatieteet ovat viisas alavalinta.

Opiskelijoita yliopiston käytävällä

1. Yhteiskuntatieteilijät ymmärtävät maailman alati kiihtyvää muutosta

Alati muuttuva maailma kasvattaa tarvetta yhteiskuntatieteilijöiden osaamiselle. Pelkästään muutaman viime vuoden aikana maailmaa ovat ravisuttaneet erilaiset kriisit.

Pandemia teki etänä tapahtuvasta vuorovaikutuksesta ja paikattomuudesta arkea, ja energiakriisi on tehnyt monet ihmiset tietoisemmaksi sähköstä – asiasta, joka on aiemmin otettu itsestäänselvyytenä. Kriisien lisäksi kaupungistumisen ja ilmastonmuutoksen kaltaiset, jopa vuosisatoja sitten alkaneet kehityskulut kiihtyvät.

Yhteiskuntatieteissä selitetään esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksia yhteiskunnan näkökulmasta tai analysoidaan jatkuvasti kasvavaa ihmisen ja teknologian välistä rajapintaa.

2. Yhteiskuntatieteilijöiden osaamista tarvitaan kriittisten järjestelmien toiminnassa

Maailma on verkosto toisistaan riippuvaisia kriittisiä järjestelmiä, jotka pitävät yhteiskunnat käynnissä. LUTin yhteiskuntatieteiden koulutusohjelmassa opiskelijat perehtyvät näihin järjestelmiin: energiaan, veteen, ruokaan ja talouteen, joita pohditaan erityisesti ilmastonmuutoksen ja teknologian näkökulmasta. Konkreettinen esimerkki opinnoissa käsiteltävistä kysymyksistä on oikeus päättää veden käytöstä. Kun vesivarat uhkaavat loppua, kenellä on oikeus päättää, ohjataanko vesi kaupunkilaisten vai maanviljelijöiden käyttöön? Saako valtio padota alueellaan kulkevan joen, vaikka se näin estäisi veden virtauksen naapurivaltioon?

Opiskelijoita kävelemässä aurinkopaneelin ohi

3. Yhteiskuntatieteilijät ratkovat yhteiskunnallisia haasteita

Yhteiskuntatieteiden opiskelu LUTissa tarjoaa maailman ja muutoksen ymmärtämisen lisäksi välineitä ratkoa yhteiskunnallisia haasteita. Niin julkisella, yksityisellä kuin kolmannella sektorilla kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota toiminnan positiivisiin vaikutuksiin yhteiskunnan, yhteisöjen ja ympäristön kannalta. Tämän takia yhteiskunnalliselle tiedolle ja osaamiselle on kysyntää. Yhteiskuntatieteilijät pystyvät tuottamaan tietoa ja ratkaisuja kaikkien sektorien käyttöön.

Kriittisten järjestelmien lisäksi yhteiskuntatieteiden tutkimuksen keskiössä LUTissa ovat kestävyys, ilmastonmuutos, valta, eriarvioisuus ja uudet teknologiat. Tämä voi tarkoittaa perehtymistä esimerkiksi energiatransition eettisyyteen tai ruokajärjestelmän epätasa-arvoon ja näiden murrosten vaikutuksiin eri ihmisryhmiin eri puolilla maailmaa.

4. Yhteiskunnallista osaamista tarvitaan myös yrityksissä

Yritysten toiminta ja menestys eivät ole irrallaan yhteiskunnasta ja sen ilmiöistä. Siksi niiden odotetaan tuovan markkinoille ratkaisut, joiden avulla yhteiskuntaa askarruttavat haasteet ratkaistaan. Teknologiset innovaatiot ja liiketoimintaymmärrys eivät kuitenkaan yksinään riitä, vaan yritysten on ymmärrettävä, miten yhteiskunta, ilmiöt ja ihmiset toimivat.

Jotta kykenemme ratkomaan niin paikallisia kuin maailmanlaajuisia haasteita yhdessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, on insinöörien, kauppatieteilijöiden ja yhteiskuntatietelijöiden on puhuttava keskenään samaa kieltä. LUTin yhteiskuntatieteiden koulutusohjelma tähtääkin siihen, että ohjelmasta valmistuneilla on hyvät eväät työskennellä yhteiskuntatieteilijöinä yrityksissä.

Eri alojen opiskelijoita tekniikan laboratoriossa

5. Yhteiskuntatieteilijä tarkastelee ilmiöitä monesta eri näkökulmasta

Yhteiskuntatieteet tarjoaa erilaisia näkökulmia, tapoja ja työkaluja tarkastella ilmiöitä ja haasteita. Yhteiskuntatieteilijällä ei ole vain yhtä tapaa tutkia maailmaa, vaan teorioita ja käsitteitä kehitetään alalle jatkuvasti lisää. Tutkija voi päättää millaisten lasien läpi haluaa ilmiötä tutkia.

Opintojensa aikana opiskelijat löytävät uusia tapoja hahmottaa maailmaa ja tulevat tietoisiksi yhteiskunnallisista suhteista esimerkiksi valtarakenteisiin tai kuluttamisen ongelmallisuuteen liittyen. Monipuolisen koulutusohjelman myötä opiskelijoilla on valmiudet lähteä monenlaisille eri urapoluille – vaikka yrityksiin ratkaisemaan näitä aikamme haasteita.

Lue lisää:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös:

left

Tilaa hakijan uutiskirje

Saat sähköpostiisi noin 1–2 kertaa kuukaudessa luettavaa yliopistoon hakemisesta ja opiskelusta LUTissa.
right