Johanna Orjatsalo

Johanna Orjatsalo
Nuorempi tutkija
Business Studies
LUT-kauppakorkeakoulu
Lahti

Esittely

Tutkimusalueet: strategia, strateginen johtaminen, johdon päätöksenteko, tiedolla johtaminen, liiketoiminnan analytiikka (erityisesti sosioteknisestä näkökulmasta)

Opetustyö:Johdatus tietojohtamiseen (Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan sisältyvä kurssi), 2021-2022

Muualla verkossa