Johanna Orjatsalo

Johanna Orjatsalo
Nuorempi tutkija
Business Studies
LUT-kauppakorkeakoulu
Lahti

Esittely

Tutkimusalueet:
strategia, strateginen johtaminen, johdon päätöksenteko, tiedolla johtaminen, liiketoiminnan analytiikka (erityisesti sosioteknisestä näkökulmasta)

Opetustyö:
Johdatus tietojohtamiseen (Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan sisältyvä kurssi), 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tiedolla johtaminen (Tietojohtamisen ja johtajuuden maisteriohjelmaan sisältyvä kurssi), 2022-2023

Muualla verkossa