Niko Nevaranta

Niko Nevaranta
Assistant Professor (Tenure Track)
Electrical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta
LUT Painopisteet
Energia – kohti hiilineutraalia maailmaa
Research areas
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Mallintaminen ja simulointi
Säätö- ja systeemitekniikka

Esittely

Muualla verkossa

Avainsanat

Dataan perustuva mallinnus, Teollisuusinformatiikka, Älykkäät säätöratkaisut, Suurnopeusteknologia, Systeemi-identifiointi, Parametriestimointi

Niko Nevaranta projektit ja tutkimusryhmät