Nina Savela

Nina Savela
Tutkijatohtori
Social Sciences
LUT School of Engineering Sciences
Lappeenranta
LUT Painopisteet
Muu painopiste
Liiketoiminta ja yhteiskunta – kohti kestävää uudistumista
Research areas
Psychology (miscellaneous)
Psykologia
Applied Psychology
Kokeellinen ja kognitiivinen psykologia
Linguistics and Language
Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus
Tilastotiede ja todennäköisyys
Yhteiskuntatieteet
Terveys (yhteiskuntatiede)
Sosiaalipsykologia

Esittely

Yhteiskuntatieteiden tutkijatohtori. Tutkimusaiheet ovat keskittyneet hyvinvoinnin, työelämän ja teknologisten ympäristöjen sosiaalisiin ja psykologisiin tekijöihin. Asiantuntemusta eri tutkimusmetodeista, kuten systemaattinen kirjallisuuskatsaus, kyselytutkimus, poikkileikkaus- ja pitkittäisasetelmat, koeasetelmat, laskennalliset sosiaalitieteet ja monimuuttujamenetelmät.

Tutkimusintressit: Hyvinvoinnin sosiaali- ja organisaatiopsykologia

  • Käyttäytyminen ja hyvinvointi digitalisoituneissa organisaatioissa (sosiaalipsykologia & teknologia)
  • Psykologinen ja sosiaalinen kestävyys kilpailullisessa työelämässä (sosiaalipsykologia & liiketoiminta)

Muualla verkossa

Avainsanat

Sosiaalipsykologia, työhyvinvointi, teknologia