Ihmisen ja tietokoneen vuorovaikutus

Pavel Zemcik