Santeri Kurkinen

Santeri Kurkinen
Tutkimusinsinööri
Separation Science
LUT School of Engineering Sciences
Lappeenranta
LUT Painopisteet
Muu painopiste
Research areas
Kemian tekniikka

Esittely

Olen nuorempi tutkija teollisuden hydrometallurgian tutkimusryhmässä, jota johtaa dosentti Sami Virolainen. Minun tutkimukseni keskittyy harvinaisten maametallien (REE) talteenottoon sekundäärisistä lähteistä. Tutkimuksessani REE lähteenä toimii teollisuudesta peräisin oleva sekundäärinen jätemateriaali, fosfokipsi. Pääasilliset menetelmät, joilla tutkimusta tehdään, perustuvat ioninvaihdolle. Tutkimuksen lopullisena tuotteena pystyn tuottamaan harvinaisten maametallien oksideja (REO).

Muualla verkossa

Avainsanat

Ioninvaihto, harvinaiset maametallit, kromatografia, hydrometallurgia