Satu Lipiäinen

Satu Lipiäinen
Tutkijatohtori
Energiatekniikka
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta
Research areas
Energia- ja voimatekniikka
Uusiutuva energia, kestävyys ja ympäristö

Esittely

Tämänhetkinen tutkimukseni käsittelee pääasiassa vedyn kuljettamista. Vedyllä odotetaan olevan merkittävä rooli vähähiilisen yhteiskunnan rakentamisessa. Monesti resurssit ovat maantieteellisesti hajaantuneet. Esimerkiksi vedyn tuotanto ja kulutus voivat sijaita eri paikoissa. Tällöin tarvitaan edullisia, energiatehokkaita ja hiilijalanjäljeltään järkeviä kuljetusmuotoja.

Väitöskirjani valmistui vuoden 2022 lopulla. Aiheena väitöskirjassani oli metsäteollisuuden rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Erityisesti keskityin metsäteollisuudessa meneillään olevaan murrokseen koskien energiatehokkuuden parantamista sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämistä. Sellu- ja paperiteollisuudella on merkittävä mahdollisuus osallistua päästäjen vähentämiseen muun muassa tehostamalla energian käyttöä ja vaihtamalla fossiilisia polttoaineita biomassaan tai sähköisiin ratkaisuihin. Lisäksi sellutehtaat tarjoavat mielenkiintoisen ympäristön biogeenisen hiilidioksidin talteenotolle. Lisäksi power-to-x tekniikoiden integroiminen selluteollisuuden prosessihin kiinnostaa minua.