Ville Lahtela

Ville Lahtela
Tutkijatohtori
Mechanical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta
Research areas
Keraamit ja komposiitit
Tekniikka
Polymeerit ja muovit
Materiaalitiede (muut)
Materiaalitiede

Esittely

Ville Lahtela projektit ja tutkimusryhmät