left

Innovatiivinen monitieteinen moduuli "Taide-, yrittäjyys-, innovaatio- ja tiedeintegroitu integroitu monitieteinen koulutusmoduuli (ArtIST)

right

Projektin rahoitus
European Commission Erasmus+ Programme

Projektin toteutusaika
1.1.2020 – 31.12.20

Projektin kuvaus

ArtIST pyrkii kehittämään ja nykyaikaistamaan STE(A)M -aineita monitieteisissä ohjelmissa (liiketoiminta, tekniikka, innovaatio, yrittäjyys). Hankkeessa keskitytään koulutusjärjestelmien uudistamiseen kumppanilaitoksissa sen varmistamiseksi, että tutkinnon suorittaneilla on kaikki tarvittavat taidot ja tiedot (ei yhdenmukaiset tai toisistaan poikkeavat, mutta molemmat) menestyäkseen työmarkkinoilla - tulevaisuuden taidot.

Projektin tavoitteet

Sen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa innovatiivinen monitieteinen moduuli "Taide-, yrittäjyys-, innovaatio- ja tiedeintegroitu integroitu monitieteinen koulutusmoduuli (ArtIST)", joka sisältää taiteet, tekniikka, innovaatiot, yrittäjyys ja liiketalous ja validoidaan ja integroidaan master-ohjelmiin yhteistyöyliopistoissa. Tämä innovatiivinen moduuli on sekoitus taiteen ja tekniikan kovia ja pehmeitä taitoja, joihin liittyy yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutus. Moduuli perustuu luovuustekniikoihin, suunnittelupohjaisiin menetelmiin ja nykyaikaisiin IoT- ja IVT-työkaluihin opetus- ja oppimiskäytännöissä.

Projektin henkilöstö

Yhteistyökumppanit

left
right