left

Ukrainan sota ja sen kautta muodostunut boikotti Venäjää kohtaan on ajanut ahtaalle koko energiantuotannon Etelä-Savon maakunnassa. Fossiilisen turpeen alas ajaminen on ollut aiheuttamassa lisääntyvää puupolttoaineen käyttöä energian tuotannossa. Lisäksi on suuri huoli venäläisen tuontihakkeen korvaamisesta maakunnan omalla puulla. Näitä ongelmakohtia ratkovat LUT-yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke) yhteisessä ryhmähankkeessaan.

right

Projektin rahoitus:
Etelä-Savon maakuntaliitto: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Suur-Savon Energiasäätiö sr, Suur-Savon Sähkö Oy ja Etelä-Savon Energia Oy

Projektin toteutusaika:
1.11.2022-31.3.2024

Projektin tavoitteet

Hankkeessa selvitetään tulevien EU-lainsäädäntöjen vaikutukset puubiomassojen käyttöön energiantuotannossa, jolloin tulee keskeisiä muutoksia puupolttoaineiden määrittelyyn ja kestävyysasioihin. Nämä vaikuttavat puun hankintaan monin tavoin. Hankkeessa selvitetään myös maakunnan koko polttoaineportfolio energiantuotannossa ja energiahuollon varmuus. Hankkeen tuloksena saadaan arvokasta tietoa maakunnan energiapuun ja muiden energialähteiden riittävyydestä korvata turvetta ja tuontihaketta. Päivitetty maakunnan terminaaliverkosto on elinehto turpeen ja venäläisen hakkeen korvaamisen kannalta. Hanke antaa edellytykset tarkastella laajempaa logistiikkaketjua puupolttoaineiden osalta, jolla turvataan niiden saanti energialaitoksille. Tällöin turvataan huoltovarmuus ja taataan energian saanti tavallisille kuluttajille maakunnassa.

Henkilöstö

Yhteistyökumppanit

Ryhmähankkeen toteuttajat

Ryhmähankkeen järjestämä työpaja

Metsäenergian saatavuus, logistiikka ja korjuun kehittäminen -työpaja

Paikka ja aika: ESEDU Salosaari, Metsäkouluntie 10, Mikkeli. 20.2.2024, klo 13:00–16.00. 

Kohderyhmä: Puunkorjuuta tekevät koneyrittäjät ja energiapuuta hankkivat metsätoimijat.

Teemat: 

  • Saatavuus, huoltovarmuus ja logistiikka. Teeman alustukset Biosavu-hankkeesta. Puheenvuoroja Luonnonvarakeskukselta, Etelä-Savon Energia Oy:ltä ja LUT-yliopistolta.
  • Osaamista ja tehokkuutta energiapuun hankintaan. Teeman alustukset kESme-hankkeesta. Puheenvuoroja Suomen metsäkeskukselta ja Esedulta.

Ryhmähankkeen järjestämä loppuseminaari

Metsäenergia Etelä-Savossa – hybriditilaisuus 

Energian saannin turvaaminen meille tavallisille kuluttajille on herättänyt suurta huolta Etelä-Savossa kuin myös muualla Suomessa. Etelä-Savossa energia tuotetaan pääosin metsästä saatavalla biomassalla. Seminaari on tarkoitettu kaikille energiasta kiinnostuneille ja energia-asioita pohdiskellaan Etelä-Savon metsäisen maakunnan näkökulmasta. 

Aika: 26.3.2024, klo 14:00–16:00.

Paikka: Kauppakeskus Stella, Tähtitori, Maaherrankatu 13, Mikkeli / Nettistriimaus.

Kohderyhmä: Metsäalan toimijat, metsänomistajat, energiankäyttäjät ja -kuluttajat, energiantuottajat, kuljetusyrittäjät, kuntapäättäjät, tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, korkeakoulut, yhdistykset, säätiöt, yrittäjät ja sidosryhmät.

Ohjelma:

klo 14:00 Seminaarin avaus, professori Tapio Ranta, LUT-yliopisto 

Klo 14:10 Biosavu-ryhmähankkeen päätuloksia, ryhmäpäällikkö Pekka Hyvönen, Luonnonvarakeskus (Luke) 

Klo 14:30 Kestävää metsäenergiaa Etelä-Savossa – KESME-hanke, projektipäällikkö Kyösti Turkia, Suomen metsäkeskus 

Klo 14:50 Energiapuukauppaa ja metsänhoitoa, hankintaesimies Tuukka Suomalainen, Metsäenergia Meter Oy 

Klo 15:10 Energiantuotannon näkökulma metsäenergian parissa, tuotantojohtaja Lasse Lahtinen, ESE-Energia Oy (Etelä-Savon Energia Oy) 

Klo 15:30 Metsäbiotalouden merkitys Etelä-Savossa, tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Metsänomistajat 

Klo 15:50 Loppupuheenvuoro, johtaja Petri Pajunen, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo 

Seminaari päättyy noin klo 16:00. 

Aineistot tilaisuudesta:

Jälkitallenne 

Esitysmateriaalit 

Ryhmähankkeen loppujulkaisu

Uutisointi

Metsäenergia Etelä-Savossa – hybriditilaisuus

Energian saannin turvaaminen meille tavallisille kuluttajille on herättänyt suurta huolta Etelä-Savossa kuin myös muualla Suomessa. Etelä-Savossa energia tuotetaan pääosin metsästä saatavalla biomassalla. Seminaari on tarkoitettu kaikille energiasta kiinnostuneille ja energia-asioita pohdiskellaan Etelä-Savon metsäisen maakunnan näkökulmasta. Seminaaria voi myös seurata etäyhteyden kautta webinaarina. Kaikki ilmoittautuneet saavat webinaarin osallistumislinkin sähköpostitse viimeistään tilaisuuden aamupäivän aikana. Seminaari on kaikille avoin ja maksuton. Tervetuloa paikanpäälle Kauppakeskus Stellaan tai nettilinjoille!

Aika: Tiistai 26.3.2024, klo 14:00–16:00.
Paikka: Kauppakeskus Stella, Tähtitori, Maaherrankatu 13, Mikkeli / Nettistriimaus.
Kohderyhmä: Metsäalan toimijat, metsänomistajat, energiankäyttäjät ja -kuluttajat, energiantuottajat, kuljetusyrittäjät, kuntapäättäjät, tutkimuslaitokset, kehittämisyhtiöt, korkeakoulut, yhdistykset, säätiöt, yrittäjät ja sidosryhmät.

Ohjelma:
klo 14:00 Seminaarin avaus, professori Tapio Ranta, LUT-yliopisto
Klo 14:10 Biosavu-ryhmähankkeen päätuloksia, ryhmäpäällikkö Pekka Hyvönen, Luonnonvarakeskus (Luke)
Klo 14:30 Kestävää metsäenergiaa Etelä-Savossa – KESME-hanke, projektipäällikkö Kyösti Turkia, Suomen metsäkeskus
Klo 14:50 Energiapuukauppaa ja metsänhoitoa, hankintaesimies Tuukka Suomalainen, Metsäenergia Meter Oy
Klo 15:10 Energiantuotannon näkökulma metsäenergian parissa, tuotantojohtaja Lasse Lahtinen, ESE-Energia Oy (Etelä-Savon Energia Oy)
Klo 15:30 Metsäbiotalouden merkitys Etelä-Savossa, tutkimuspäällikkö Kalle Karttunen, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Metsänomistajat
Klo 15:50 Loppupuheenvuoro, johtaja Petri Pajunen, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo
Seminaari päättyy noin klo 16:00.

Seminaari järjestetään osana LUT-yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen Biosavu – Biopolttoaineen saatavuus Etelä-Savossa -ryhmähanketta. Ryhmähanketta rahoittavat Etelä-Savon Maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta, Suur-Savon Energiasäätiö sr, Suur-Savon Sähkö Oy ja Etelä-Savon Energia Oy. Tilaisuuteen osallistuu myös Suomen metsäkeskuksen ja LUT-yliopiston Kestävää metsäenergiaa Etelä-Savossa – KESME -ryhmähanke.

Ilmoittautuminen tilaisuuteen tämän linkin kautta viimeistään 25.3.2024 klo 23:59.