left

Ukrainan sota ja sen kautta muodostunut boikotti Venäjää kohtaan on ajanut ahtaalle koko energiantuotannon Etelä-Savon maakunnassa. Fossiilisen turpeen alas ajaminen on ollut aiheuttamassa lisääntyvää puupolttoaineen käyttöä energian tuotannossa. Lisäksi on suuri huoli venäläisen tuontihakkeen korvaamisesta maakunnan omalla puulla. Näitä ongelmakohtia ratkovat LUT-yliopisto ja Luonnonvarakeskus (Luke) yhteisessä ryhmähankkeessaan.

right

Projektin rahoitus:
Etelä-Savon maakuntaliitto: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). Suur-Savon Energiasäätiö sr, Suur-Savon Sähkö Oy ja Etelä-Savon Energia Oy

Projektin toteutusaika:
1.11.2022-31.3.2024

Projektin tavoitteet

Hankkeessa selvitetään tulevien EU-lainsäädäntöjen vaikutukset puubiomassojen käyttöön energiantuotannossa, jolloin tulee keskeisiä muutoksia puupolttoaineiden määrittelyyn ja kestävyysasioihin. Nämä vaikuttavat puun hankintaan monin tavoin. Hankkeessa selvitetään myös maakunnan koko polttoaineportfolio energiantuotannossa ja energiahuollon varmuus. Hankkeen tuloksena saadaan arvokasta tietoa maakunnan energiapuun ja muiden energialähteiden riittävyydestä korvata turvetta ja tuontihaketta. Päivitetty maakunnan terminaaliverkosto on elinehto turpeen ja venäläisen hakkeen korvaamisen kannalta. Hanke antaa edellytykset tarkastella laajempaa logistiikkaketjua puupolttoaineiden osalta, jolla turvataan niiden saanti energialaitoksille. Tällöin turvataan huoltovarmuus ja taataan energian saanti tavallisille kuluttajille maakunnassa.

Henkilöstö

Yhteistyökumppanit