left

Createch eli Creative technology ratkaisuista ja käyttökohteista on ennustettu seuraavaa globaalia menestyssektoria. Createch on teknologia, joka yhdistää ihmisten luovuutta ja uusia innovatiivisia (digitaalisia)ratkaisuita toisiinsa. Teknologia on monesti ajateltu rutiininomaisten asioiden automatisoinnin ja tehostamisen työkaluksi, Createch:n kautta, tämäkin mielikuva on muuttumassa nopeasti.

Uusia teknologioita hyödynnetään luovassa työssä yhä enemmän, etenkin ihmisen työn aputyökaluna, mutta teknisen robotisaation kautta, osin jopa ihmisen tekemän työn korvaajina. Hankkeessa keskitytään Createch-teknologioiden nopeimmin kasvaviin alueisiin ja pureudutaan sen mukana tuleviin muutosmahdollisuuksiin. Createchia hyödynnetään jo nykyään laajasti eri b2b- ja b2c-toimialoilla ja tämä kehitys mahdollistaa Etelä-Karjalaankin runsaasti liiketoimintaa ja työpaikkoja, olettaen että tekniikasta otetaan nopeasti ns. ilo irti.

Maakunnan yritykset ovat esittäneet kiinnostuksensa toteuttaa Createch-kokeiluja, joihin hankekin osallistuu aluen yritysten ja julkishallinnon toimijoiden kanssa. Hankkeessa hyödynnetään Createchia myös uusien palveluiden, tapahtumien ja markkinointisisältöjen innovointiprosessissa, sekä tuodaan teknologian mahdollisuuksia esille.

Hankkeessa syntyy ns. Createch Showroom, joka rakennetaan yhdessä hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa. Hankkeen jälkeen Showroomissa pääsee kokeilemaan Createchiin liittyviä luovia teknologioita. Toimintaa tuetaan ohjatuilla työpajoilla.

right

Yhteystiedot