left

DIH 2.0 -hankkeessa LUT:n kauppakorkeakoulu (LBM) on vastuussa yhteydenpidosta projektin kohderyhmien kanssa (paikalliset yritykset) kartoittaen heidän tarpeitaan sekä miten LAB:in sekä LUT:in kyvykkyydet voidaan tuoda osaksi DIH-palvelumallia ja sen toiminnallisuuksia. Lisäksi LUT:n School of Energy Systems (LES) on vastuussa proof-of-concept DIH-toiminnallisuuden pilotoinnista tarkastelemalla konkreettisen DIH-palvelumallin muodostamista case-esimerkin avulla. Case-esimerkin avulla on tarkoitus vastata Etelä-Karjalan yritysten osaamistarpeisiin liittyen älykkäiden algoritmien hyödyntämistä osana teknologiatuotteita. LUT:n hankkeen case-esimerkki on sidoksissa energiamurrokseen joka on vahvasti kytkeytynyt digitalisaation kanssa yhteen. Esimerkiksi uuden teknologian integroiminen osaksi jo olemassa olevaa energiajärjestemää vaatii datavetoisten menetelmien hyödyntämistä. Hankkeen case-esimerkki pyrkii siis edesauttamaan energiateknologian käyttöönottoa ja tuomaan tuloksilla DIH-palvelumallin, jonka kautta esimerkiksi energiayritysten digiongelmia voidaan tehokkaammin ratkaista.

right

Tavoitteet

LUT:n LBM:n projektin tavoitteena on järjestestää haastatteluja paikallisille yriyksille, joiden avulla pyritään kartoittamaan LUT:in ja LAB:in palvelumalleja osana DIH-toiminnallisuutta. Haastattelut ovat tärkeässä roolissa kartoitettaessa LES:in vetämän osakokonaisuuden ja sen tuottaman palvelumallin soveltuvuutta yritysten tarpeisiin. Tämä haastatteluprosessi toistetaan muiden LUT- ja LAB-yksiköiden kyvykkyyksien tukemiseksi, jotka tuovat paikallisille yrityksille hyödyllisiä ominaisuuksia. LUT:in LES:n vetämän alaprojektin tarkoituksena on tuoda tärkeä palvelutoiminnallisuus osaksi DIH-ekosysteemä, jossa vetävä teema on tekoälyyn (AI) pohjautuvien menetelmien integroiminen osaksi digitaalista alustaa. Tavoitteena on tuotteistaa innovaatiokeskittymän palvelumalleja, joista dataan ja sen hyödyntämiseen keskittyvä AI-Hub olisi yksi konkreettinen hanketulos. Tässä DIH 2.0 -osahankkeessa LES kehittää teollisuuden tarpeisiin yleistettäviä datavetoisia analytiikkatyökaluja, joiden avulla erilaisista prosesseista kerättyä dataa voidaan mallintaa suoraviivaisesti ja datasta saatavaa lisäarvoa voidaan käyttää hyödyksi älykkäiden järjestelmäkokonaisuuksien muodostamiseen (ohjaus ja diagnostiikka). Tarkemmin kuvattuna osahankkeessa pyritään rakentamaan DIH:iin integroitava palvelumalli data-analytiikkaan, joka toimii päähankkeen proof-of-concept toteutuksena evaluoitaessa DIH:in mahdollisia palvelumalleja auttaen DIH:iin linkittyviä yrityksiä heidän digiratkaisujen toteuttamisessa.

Julkaisut

Yhteystiedot

Kumppanit