left

Liikenteen sähköistyminen tuo potentiaalia ympäristövaikutuksien suhteen, kuten myös Suomen kansantalouteen. Kehittyneiden valmistusmenetelmien, kuten laserhitsauksen ja -kaiverruksen, tutkiminen ja kehittäminen on tärkeää, jotta sähköisten kulkuneuvojen komponenteista saadaan tehokkaita, kestäviä ja kevyitä. Hankkeella luodaan pohjaa uudelle tulevaisuuden teollisuudelle ja parannetaan Etelä-Karjalan alueen yritysten valmiuksia hyödyntää uutta teknologiaa. Uudet tuotteet sekä tuotantotavat edistävät samalla EU:n ilmastotavoitteita. Hankekokonaisuuteen kuuluu E-liikkuvuuden kehittyneet valmistusmenetelmät (Elikeva) -kehitys- ja investointihanke.

right

Tavoitteet

Hankkeen kolme päätavoitetta:

  1. Tukea alueen mikro- ja pk-yritysten liiketoiminnan uudistumista, kansainvälistymistä ja innovointivalmiuksia. Hankkeen aikana otetaan käyttöön uutta teknologiaa, jonka avulla voidaan ratkaista vaativia valmistusteknisiä ongelmia liittyen mm. sähköisten kulkuneuvojen komponentteihin.
  2. Edistää ja vahvistaa alan toimijoiden, opiskelijoiden ja työvoiman tietämystä mahdollisuuksista valmistaa e-liikkuvuuden komponentteja uudella teknologialla. Tähän tavoitteeseen päästään järjestämällä avoimia koulutuksia.
  3. Vahvistaa Etelä-Karjalan alueen siirtymistä hiilineutraaliin tulevaisuuteen. Tavoitetta tukevat valitut tuotantomenetelmät ja sovelluskohteet.
     

Yhteystiedot