left

Teknisestä luotettavuudesta on tullut tärkeä kilpailutekijä elektroniikka-alalla, kun laitteiden ja komponenttien pieneneminen ja asentaminen yhä haastavampiin käyttöolosuhteisiin aiheuttaa laitteille uudenlaisia ongelmia. Vaaditun luotettavuuden saavuttamiseksi yritykset joutuvat tekemään valtavan määrän erilaisia testauksia laitteille ja komponenteille. Yritykset ovat esittäneet toiveen, että yliopistoon perustettaisiin tällaisia testaus- ja tutkimustarpeita palveleva keskus.

Keskus palvelee elektroniikan valmistajia ja muita elektroniikka-alan toimijoita tarjoamalla luotettavuuteen liittyviä tutkimus- ja testauspalveluita, täydennyskoulutusta ja uusien osaajien kouluttamista. Palvelut tulevat nykyisten tutkimuspalveluiden rinnalle ja ovat aiempaa ketterämmin yritysten saatavilla

right

Tavoitteet

Hankkeessa perustetaan yliopistolle elektroniikan tutkimus- ja testauspalveluita tarjoava keskus. Keskuksen toiminta määritellään yhdessä elektroniikka-alan yritysten kanssa. Yrityksillä on siis aito mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaiseksi keskuksen palvelutarjonta muodostuu.

Lisäksi hankkeessa tehdään keskuksen vaatimia laitehankintoja, joiden avulla palvelutarjontaa täydennetään. Myös laitehankinnoissa kuullaan yritysten toiveita.

Hankkeeseen kuuluu myös pilotointiosa, jossa varmistetaan keskuksen palvelumallin toimivuus suorittamalla yrityksille testaus- ja analyysitoimeksiantoja. Pilotointi on asiakasyrityksille maksutonta, ja se katsotaan hankkeen rahoittajan myöntämäksi de minimis -tueksi.

Yhteystiedot