left

Tutkimus lisää ymmärrystä siitä (1) miten monipaikkaisuuden käytännöt vaikuttavat energiankysyntään, (2) minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita monipaikkaisuus aiheuttaa energiamurrokselle, ja (3) miten poliittisia interventioita voitaisiin ajatella uusista näkökulmista.

right

Projektin toteutusaika:
1.9.2023-31.8.2027

Projektin rahoitus:
Suomen Akatemia

Suomen Akatemia FI logo

Tavoitteet

Empiirisen tutkimuksen kautta hanke lisää tieteellistä ymmärrystä energiankysynnän sosio-teknisestä luonteesta ja tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavauutta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Liittyvät projektit

Ota yhteyttä