left

MULTILOCAL-hankkeessa tarkastellaan monipaikkaisuuden vaikutuksia energiankysyntään. Tutkimme sitä, miten monipaikkaiset käytännöt vaikuttavat energiankysyntään, minkälaisia mahdollisuuksia ja haasteita monipaikkaisuus aiheuttaa energiamurrokselle, ja miten poliittisia interventioita voitaisiin ajatella uusista näkökulmista.

Hanke lisää tieteellistä ymmärrystä energiankysynnän sosioteknisestä luonteesta ja tuottaa yhteiskunnallista vaikuttavuutta hiilineutraaliuden saavuttamiseksi. 

right

Projektin toteutusaika:
1.9.2023-31.8.2027

Projektin rahoitus:
Suomen Akatemia

 

 

 

 

Liittyvät projektit

Ota yhteyttä