left

Green Connect -hanke edistää Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen yhteistä EU-vaikuttavuutta sekä edistää toimijoiden kiinnittymistä kansainvälisiin verkostoihin alueiden elinvoiman vahvistamiseksi ja vihreän siirtymän edistämiseksi. Hanke organisoi ja tiivistää maakuntien jo merkittävää kansallisen ja kansainvälisen tason vihreän kasvun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa (TKI) yritysten, kaupunkien, maakuntien liittojen ja korkeakoulujen kesken.

Hanketta toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu ja LUT-yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia Päijät-Hämeen liiton ja Etelä-Karjalan liiton myöntämällä rahoituksella. Hanketta osarahoittavat Lahden ja Lappeenrannan kaupungit.

right

Projektin rahoitus
Euroopan alukehitysrahasto (EAKR 2014-2020)
Päijät-Hämeen liitto
Etelä-Karjalan liitto
Lahden kaupunki
Lappeenrannan kaupunki
 

Projektin toteutusaika
1.10.2022 – 31.10.2023

Green connect logo

Projektin tavoitteet

TP1. Verkostojen tunnistaminen ja vahvistaminen. Työpaketissa kartoitetaan toimijoiden tarpeet ja tahtotila yhteistyölle, jonka kautta kirkastetaan alueen yhteinen näkökulma ja tavoitteet kansainväliselle TKI-yhteistyölle sekä määritellään keskeiset olemassa olevat ja vahvistusta kaipaavat vaikuttajaverkostot.

TP2. Vaikuttaminen ja jatkuvuus. Alueellisista näkökulmista ja lähtökohdista nousevaa, yhä vahvempaa strategista vaikuttamistyötä edistetään tarkastelemalla suomalaisten ja eurooppalaisten alueiden vaikuttavuustyön hyviä käytäntöjä. Samalla määritellään alueiden osaamisesta ja tarpeista nousevat sisältöteemat, joiden edistämiseksi laaditaan etenemissuunnitelma.

TP3. Konkreettiset yhteistyöavaukset. Työpaketissa sovitaan malli toiminnan organisoimiselle, osallistutaan aktiivisena osapuolena kansainvälisiin tilaisuuksiin ja edistetään toimijoiden kansainvälisiä yhteistyöverkostoja.

Kumppanit