left

Green Electrification – Kansallisen ekosysteemin johtaminen -hankkeen teemana on vihreä sähköistyminen ja sen nopeuttaminen Suomessa suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Painopisteenä on tutkimuksen, liiketoiminnan, lainsäädännön ja rahoituksen välisen tiedon siirron nopeuttaminen tiedepohjaisesti ja siten riskien vähentäminen investointien ja kehityksen nopeuttamiseksi.

Green Electrification – Kansallisen ekosysteemin johtaminen -hankkeen teemana on vihreä sähköistyminen ja sen nopeuttaminen Suomessa suomalaisen kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on lisätä tutkimuksen, liiketoiminnan, sijoittajien ja lainsäädännön välistä kanssakäymistä ja tiedon siirtoa niin, että päätöksenteon epävarmuus vähenee tiedon ja määrätietoisen sääntelyn kautta sekä nopeuttaa vihreää sähköistymistä ja siten parantaa Suomen kilpailuetua. Hanke toteutetaan yhteistyössä LUT- ja Oulun yliopiston kanssa. Tämän lisäksi hankkeeseen osallistuvat Lappeenrannan, Vaasan, Raahen, Kokkolan, Jyväskylän, Oulun ja Joensuun kaupungit.

right

Projektin toteutusaika:
1.1.2023-31.12.2024

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR),
Pirkanmaan liitto

EU Euroopan aluekehitysrahasto logo

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen kilpailukykyä parantamalla yhteistyötä ja nopeuttamalla tiedon ja osaamisen siirtymistä yliopistojen ja tutkimuslaitosten, yritysten, institutionaalisten sijoittajien ja hallinnon välillä vihreän sähköistymisen osa-alueella, jolloin syntyy uudenlainen tapa viestiä ja tehdä yhteistyötä sekä tiedekentässä että tutkimuksen, liiketoiminnan, rahoituksen ja hallinnon välillä. Hankeen tavoitteet tullaan saavuttamaan kolmen työpaketin avulla, jotka vota tieteentekijöiden tiekartta, tieteestä käytäntöön ja tiedon jakaminen kaupunkien ja muiden osapuolten kesken.

Yhteystiedot

Kumppanit