left

Elinvoiman kasvattaminen tullaan tekemään kehittämällä yritysten käytössä olevia prosesseja ja järjestelmiä sekä tuomaan tietoa investointien hyödyistä, laskelmien ja käytännön esimerkkien kautta. Suurena osa-alueena tulee olemaan myös kansainvälisten standardien käyttöönoton käytännön toimenpiteet sekä hyödyt, joilla yritykset voivat päästä mukaan kansainvälisille markkinoille. Projektin kohderyhmänä ovat kaikki hitsaavat PK-yritykset Etelä-Karjalan alueella.

Projektin tavoitteet 

Projektin tavoitteena on tehostaa Etelä-Karjalan alueen hitsaavien konepajojen kilpailukykyä ja kannattavuutta yhteiskehittämisen, verkostoitumisen, digitaalisuuden, automaation ja prosessikehittämisen sekä laadunhallinnan ja standardien avulla. 

Verkostoitumisen ja yhteiskehittämisen avulla on tavoitteena kasvattaa yritysten yhteistyöpotentiaalia sekä tiedonjaon avoimuutta. Yhteistyön ja tiedonjaon avulla on tavoitteena lisätä yhteistyössä tehtävää erikoistumista sekä luoda pohja uusille liiketoiminta-aloille.

Lisäksi tavoitteena on luoda selkeä, yksinkertainen ja matalan kynnyksen keskusteluverkosto, jossa yritysten on helppo etsiä ajankohtaista tietoa, kommunikoida toisten yritysten, oppilaitosten ja Lappeenrannan kaupungin kanssa, sekä saada vastauksia yrityksiä painaviin kysymyksiin. Kanavalle luodaan ja jaetaan tietoa, niin taloudellisten kuin tuotantopainotteisiin pulmiin liittyen.

Lisäksi tavoitteena on kannustaa yrityksiä kehittämään toimintaa ja tekemään investointeja lisätiedon avulla neuvojen, tietoiskujen, selvitysten kuin raporttien osalta. Tavoitteena on myös mukana olevien yritysten keskinäisten yhteyksien vahvistaminen sekä verkostoitumisen kasvattaminen osaksi osaamis- ja innovaatioekosysteemiä, joka pohjautuu hankkeessa tehtävään TKI-työhön.

right

Projektin toteutusaika:
1.10.2022 – 30.9.2024

Projektin rahoitus:
Euroopan aluekehitysrahasto
Etelä-Karjalan liitto
Lappeenrannan kaupunki
Rämö Oy
PrePipe Oy
Mäkelän Takomo Oy
Jousteel Oy

Ladattavat tiedostot

Projektin henkilöstö