left

Hankekokonaisuus on jatkoa vuosina 2017-2018 olleeseen Haja-asutusalueen sähköasiakas ja sähköverkko 2030 -tutkimushankkeeseen.

Tällä sivustolla esitetään Joustava ja toimitusvarma sähkönjakeluverkko –tutkimushankkeen tavoitteet ja tulokset.

Hankekokonaisuuden pääpaino on :

  • joustoresurssien ja siihen vaikuttavien tekijöiden kartoituksessa sekä jouston merkityksen määrittämisessä
  • toimitusvarmuuden tavoittelemiseen tähtäävien verkkoinvestointien tarkastelussa verkon tehokkaan operoinnin näkökulmasta
  • joustavan verkon käyttötoiminnan vaikuttamismahdollisuudet verkon saneerausratkaisuihin, sekä
  • verkkoliiketoiminnan muuttuvassa sääntelyssä sekä keskeisimpien tunnistettujen muutostekijöiden vaikutusten kokonaisvaltaisessa arvioinnissa.
right
Sähköyhtiöiden logot

TUTKIMUSOSAPUOLI

Apul.professori Jukka Lassila
LUT-yliopisto
jukka.lassila@lut.fi  
+358 50 537 3636

VERKKOYHTIÖT

Toimitusjohtaja Pertti Menonen
PKS Sähkönsiirto Oy
pertti.menonen@pks.fi

Toimitusjohtaja Arto Pajunen
Järvi-Suomen Energia Oy
arto.pajunen@sssoy.fi

Toimitusjohtaja Jouni Pylvänäinen
Kymenlaakson Sähköverkko Oy
jouni.pylvanainen@ksoy.fi

Toimitusjohtaja Lauri Siltanen
Savon Voima Verkko Oy
lauri.siltanen@savonvoima.fi

Haja-asutusalueen sähköasiakas ja sähköverkko 2030

Tällä sivustolla esitetään Haja-asutusalueiden sähköverkko ja sähköasiakas 2030 –tutkimushankkeen keskeisimmät tulokset.

Hankkeessa on käsitelty mm. seuraavia tutkimuskysymyksiä:

  • Miltä pienasiakkaan sähköntarve (energia ja teho) näyttää vuonna 2030 – luopuvatko asiakkaat verkkoliittymistä?
  • Miten sähköautojen ja aurinkosähkövoimaloiden lisääntyminen näkyy sähkönjakeluverkossa?
  • Millä verkkoratkaisuilla vastataan tulevaisuuden kuormitusmuutoksiin sekä samalla sähkömarkkinalain edellyttämiin toimitusvarmuusvaatimuksiin kustannustehokkaasti?

Tutkimushankkeessa on kehitetty kokonaisvaltainen konsepti ja analysoitu kustannustehokkaita ratkaisuja harvaan asuttujen alueiden sähkönjakelun kehittämiseen huomioiden asiakaskäyttäytymisen muutokset, teknologian kehittyminen ja sähkömarkkinalain käyttövarmuusvaatimukset.

Monivuotisen hankkeen vetovastuussa on ollut LUT-yliopisto ja hanke on toteutettu tiiviissä yhteistyössä Järvi-Suomen Energia Oy:n, Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n, PKS Sähkönsiirto Oy:n ja Savon Voima Verkko Oy:n kanssa vuosien 2017 ja 2018 aikana.

Hankkeen toteutus on perustunut laajoihin verkko- ja kuormitustarkasteluihin, työpajoihin, alueellisiin ja valtakunnallisiin kyselyihin, erilaisten avoimien tietoaineistojen hyödyntämiseen sekä alaa koskeviin kehitysskenaarioihin.

Asiakaskohtainen kuormitustieto ja todellista verkkorakennetta vastaavat komponenttitiedot ovat mahdollistaneet hyvin yksityiskohtaiset analyysit mm. verkon kuormittumisen näkökulmasta. Asiakaskohtainen kuormitusaineisto on perustunut etäluettavilta sähkönkulutusmittareilta (AMR) vuosien 2014-2017 aikana kerättyihin tuntilukemiin.

Analyysit on toteutettu tutkijoiden kehittämissä verkko- ja kuormitusmalleissa.

Yhteystiedot