left

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, jossa päähakijana on Kouvola Innovation Oy (Kinno) ja osatoteuttajina Xamk, LUT, Eduko ja ProAgria Etelä-Suomi ry. Erityistä buustia hankkeelle tuovat elintarvikesektorin uudet koulutukset alueella sekä Xamkin, Edukon ja LUTin rinnakkaisessa investointihankkeessa toteuttamat laboratorioinvestoinnit. Metsäkeskus on hankkeessa mukana yhteistyökumppanina.

Kehittämishanke jakautuu seitsemään toisiaan tukevaan työpakettiin:

TP1 YHTEISTYÖ JA EKOSYSTEEMI - tavoitteena sujuvan toteutuksen ja yhteistyön varmistaminen, synergiamahdollisuuksien kehittäminen yli toimialarajojen (mm. pakkausteollisuus, logistiikka, kiertotalous) sekä toimijoiden välisen yhteistyön tiivistäminen ja monipuolistaminen sekä innovatiivisen toimintamallin kehittäminen verkostolle.

TP2 AKTIVOINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN - tavoitteena yritysten aktivointi yhteistyöhön, neuvonta ja tukeminen sekä uusimman tiedon hankkiminen ja jakaminen.

TP3 TUOTEKEHITYS JA INNOVAATIOT - tavoitteena laboratorioinvestointien kautta rakentuvien uusien innovaatioympäristöjen konseptointi ja lanseeraus, tutkimus-, testaus- ja tuotekehitysyhteistyön vahvistaminen yritysrajapinnassa, uusien innovaatioiden kehittäminen sekä opiskelijoiden sitouttaminen yritysyhteistyöhön ja alueelle.

TP4 LUONNOTUOTTEIDEN ARVOVERKOSTO - tavoitteena metsien monikäytön lisääminen ja luonnontuotteiden arvoverkoston rakentaminen.

TP5 TEKNOLOGIA-, PROSESSI- JA TUOTEKEHITYS - tavoitteena uusien teknologioiden kehittäminen ja hyödyntäminen tähtäimessä kehitysloikka edelläkävijyyteen.

TP6 YMPÄRISTÖKESTÄVYYS RUOKASEKTORILLA - tavoitteena toimijoiden kannustaminen edistämään ympäristökestävyyttä ja vähentämään ympäristövaikutuksia.

TP7 NÄKYVYYS, TAPAHTUMAT, KANSAINVÄLISYYS - tavoitteena Kymenlaakson elintarvikesektorin tunnettuuden ja näkyvyyden lisääminen sekä kansainvälisten verkostojen vahvistaminen ja kansainvälisten rahoituslähteiden tehokkaampi hyödyntäminen.

right

Tavoitteet

Hankkeen päätavoitteena on vahvistaa maakunnan elinvoimaa ja monipuolistaa sen elinkeinorakennetta luomalla alalle liiketoimintamahdollisuuksia ja työpaikkoja. Lisäksi halutaan: 

  • lisätä alan tki-yhteistyötä ja osaamista
  • edistää kestävää ruuantuotantoa ja hyödyntää monipuolisemmin luonnosta saatavia raaka-aineita
  • tukea yritysten uudistumista, muutoskyvykkyyttä ja kasvuhakuista arvonkehittämistä
  • nostaa tuotteiden jalostusarvoa
  • edistää alueen elintarvikeyritysten kansainvälistymispotentiaalia

Yhteystiedot

Kumppanit