left

Työttömiksi jäävillä ja työttömyysuhan alla olevilla ei juurikaan ole alueen kasvuyritysten ja kasvupotentiaalia omaavien toimialojen kannalta relevanttia osaamista. Alueen työnhakijoilla voi olla myös rekrytointia vaikeuttavaa työelämätaitojen puutetta. Hankkeessa yhdistetään alueen pk-yrityksissä toimivia henkilöitä, korkeakouluosaajia, kansainvälisiä ja ammatillisten oppilaitosten osaajia sekä työttömyysuhan alla olevia ja vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Hankkeessa tuetaan työttömiä ja heikossa työmarkkina-asemassa olevia nuoria työllistymisessä ja tarjotaan yrityksille uusia rekrytointi- ja perehdytysmenetelmiä. Se kehittää myös yritysten innovointivalmiuksia sekä yhteistyökyvykkyyksiä.

 

Tavoitteet

Projektin tavoitteena on, että nuorten koulutuspolkujen katkot vähenevät, kouluttautuminen lisääntyy ja työllistyminen kohenee. Yritysten osaamistarpeisiin osataan vastata kohdennetummin, myös yritysten rekrytointivalmiudet kehittyvät. Lisäksi hankkeen myötä on tavoitteena, että Kymenlaakson alueen elinkeinorakenne monipuolistuu ja yritysten TKI-toiminta sekä yritysten yhteistyö kehittyvät.

right

Yhteystiedot

Kumppanit