left

Lahti on kasvamassa kansallisesti merkittäväksi ohjelmistotekniikan osaajien tuottajaksi. Lahden ohjelmistotekniikan osaajien määrässä on tapahtunut merkittävä käännös kasvuun, kun LUT-yliopisto vuonna 2020 käynnisti ensimmäisen ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelman Lahdessa. Tämän jälkeen Lahteen on avattu myös kansainvälinen ohjelmistotekniikan kandidaatinohjelma ja vuonna 2023 Lahdessa käynnistyy toinen ohjelmistotekniikan DI-maisteriohjelma. Näiden kaikkien kolmen ohjelman ollessa käynnissä, vuodesta 2026 Lahdesta tulee valmistumaan lähes 200 ohjelmistotekniikan diploma-insinööriä vuosittain. Tämä on kansallisesti merkittävä luku ja nostaa Lahden yhdeksi isoimmaksi ohjelmistotekniikan diplomi-insinöörien tuottaja-alueeksi.

Nämä luvut huomioiden Lahden seudun IT-osaajien ja yritysten verkostoituminen on ollut hyvin hajanaista. Tieto alueen toimijoista on puutteellista ja alan toimijoilla on hyvin vähän vakituisia verkostoitumistapahtumia. Haasteena on myös se, että kasvavan digitalisoitumisen myötä IT-alan osaajia tarvitsevat myös muutkin yritykset kuin vain IT-alan yritykset. Näiden yritysten tunnistaminen on myös alkutekijöissä.

Hankkeen ajatus on syntynyt tarpeesta tunnistaa alueen yrityksiä ja osaajia sekä lähteä luomaan vakituista kohtaamispaikkaa alan yritysten ja ohjelmistotekniikan osaaiien välille. Hanke toimii lähtölaukauksena alueen kasvavan ohjelmistotekniikka-ekosysteemin tunnistamiselle ja yhteentuomiselle. Hankkeen tuloksena on ajanmukainen kartoitus alueen IT-yrityksistä ja osaajista, sekä heidän tarpeistaan sekä Lahti Software Meetups -konsepti, joka tuo alueen IT-yrityksiä, opiskelijoita, tutkijoita ja osaajia yhteen.

right

Projektin toteutusaika:
1.11.2022-31.8.2023

Projektin rahoitus:
Päijät-Hämeen Liitto

 

Lahti Software LinkedIn Group

Tavoitteet

Hankkeessa saatujen tietojen ja verkostojen avulla yhteistyötoimintamallia on mahdollista lähteä kehittämään eteenpäin ja näin myös vahvistaa Lahden näkyvyyttä elinvoimaisena ja kiinnostavana ohjelmistotekniikan yliopistokaupunkina.

Ota yhteyttä