left

Hankkeen ideana on päätöstukityökalun avulla selvittää todellisen metsänomistajan kanssa eurovaikutuksia tilatasolla, kun painotetaan perinteistä tai ilmastokestävää (hiilinielut ja hiilenvarastointi) metsien käsittelyä.Työkalulla voidaan vertailla miten hiilivarastoa painottavat ja kasvattavat tavoitteet vaikuttavat metsänhoidon tuloihin, kuluihin ja toiminnan kokonaiskannattavuuteen sekä verrata niitä vaihtoehtoon, jossa on vahva talouspainotus. Hanke koostuu kokeiluista, analysoinnista, tulosten julkaisusta ja viemisestä käytäntöön.

right

Projektin toteutusaika:
1.4.-30.9.2023

Projektin rahoitus:
Päijät-Hämeen Liitto

Päijät-Hämeen liitto logo

Tavoitteet

Hankkeessa kokeillaan tilatasolla ilmastokestävän painotuksen vaikutusta metsänomistajien metsätalouden taloudelliseen tuottoon (kannattavuus) ja muiden tavoitteiden toteutumiseen. Hanke tarjoaa tietoa siitä, miten metsänomistaja pystyy päätöksentukityökalua hyödyntäen tekemään ilmastokestävämpiä ratkaisuja näkemällä niiden vaikutukset metsätilan taloudessa. Hankkeella saadaan myös tietoa, ovatko metsänomistajat kiinnostuneita aihepiiristä ja miten he suhtautuvat ilmastokestävään metsätalouteen.

Yhteystiedot

Yhteistyökumppanit