left

Aurinko- ja tuulienergia ovat halvimmat, helposti saavutettavat ja skaalautuvat sähköntuotantomenetelmät, joiden vaihtelevuus ja rajoitettu huipunkäyttöaika heikentävät kuitenkin niiden hyödynnettävyyttä. Vedyn tuotanto  kemian prosessien raaka-aineeksi tullaan sähköistämään näitä uusiutuvia energialähteitä hyödyntäen. Samalla tarjoutuu keinon vaihtelevan energiantuotannon suurimittaiseen varastointiin.

Sähkön siirto pitkiä matkoja tuotantopaikalta kulutettavaksi voi olla hintavaa, jolloin energian muuntaminen kemialliseen muotoon paikan päällä saattaa olla kannattavin vaihtoehto. Tällaisella Off-grid-tuotannolla pystytään lisäksi vastaamaan varmasti kemikaalien vihreän alkuperän vaatimukseen. Vaihteleviin energialähteisiin pohjautuvassa off-grid-tuotannossa joudutaan kuitenkin hylkäämään periaatie jatkuvasta ja maksimaalisesta tuotannosta, jolloin erilaiset energianvarastointiratkaisut ja järjestelmien dynaaminen kyvykkyys nousevat merkityksellisiksi. Myös hyvällä sijainnilla turvataan vakain mahdollinen energiansaanti.

right

Tavoitteet

left

Projekti tavoittelee vihreän vedyn tuotantohinnan minimoimista kolmen tavoitteen kautta:

 • Järjestelmäsuunnittelulla:
  • Järjestelmän optimaalinen kokoonpano, parhaiten soveltuvien teknologioiden valinta.
  • Komponenttien mitoitus ja järjestelmän optimaalinen ohjaus.
  • Veden elektrolyysin dynaamisen käytön rajojen selvittäminen.
 • Teknologisella kehityksellä:
  • Vedyntuotannon ja -varastoinnin mahdollisuuksien selvittäminen
  • Elektrolyysin dynamiikan parantaminen
  • Elektrolyysin optimaalisen paineen löytäminen
 • Kansanivälisellä pilottihankkeen simuloinnilla:
  • Off-grid-vedyn tuotannon kannattavimman sijainnin selvittäminen.
  • Tilanteen kehityksen ennustaminen lähitulevaisuuteen.
  • Joustavamman tuotannon vaikutuksen selvittäminen verrattuna jatkuvaan tuotantoon.
    
right

Liittyvät projektit

Muu henkilöstö

Kumppanit