left

HYGCEL tutkimuksen avulla tunnistetaan uuden P2X-markkinan mukanaan tuomia arvoketjuja ja selvitetään, kuinka tulevaisuutta palveleva sähköön- ja vetyyn pohjautuva infrastruktuuri tulisi rakentaa optimaalisella tavalla Suomessa.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja nopea teknologian kehittyminen mahdollistavat siirtymisen fossiilisista polttoaineista vihreään energiaan. Merkittävin muutostekijä on vihreän sähkön ja vedyn tuotanto. 

Muutosnopeutta määrittää sääntely ja talous ja muutoksen toteutuminen edellyttää infrastruktuurin muutoksia. Toteutuksen toimien tulisi olla ennakoivia toimia oikea-aikaisesti. Projekti Hydrogen and Carbon Value Chains in Green Electrification, HYGCEL, tutkii tätä siirtymää järjestelmätasolla.

right
Business Finland logo

Projektin rahoitus 
Business Finland

Projektin toteutusaika
1.8.2021 – 31.5.2024

Projektin tavoitteet

 1. Tunnistaa uuden P2X-markkinan mukanaan tuomia arvoketjuja ja ehdottaa Suomen näkökulmasta optimaalisia vaihtoehtoja.
 2. Tutkia kuinka sähkö- ja vetypohjaista infrastruktuuria tulisi rakentaa optimaalisella tavalla Suomessa ja antaa ohjeita siihen.

Yhteistyökumppanit

Osallistuvat yliopistot 

 • LUT Univesity, LUT 
 • Tampere University, TAU
 • University of Eastern Finland, UEF

Konsortion yritykset, joilla on oma rinnakkaishanke 

 • ABB
 • St1
 • Sumitomo SHI FW Energy
 • Gasgrid Finland
 • Fingrid
 • Vaasa ETT 

Konsortion yritykset, jotka tukevat julkisen tutkimuksen osuutta

 • UPM
 • Valmet
 • Gasum 
 • Finnsementti

Konsortion yritykset, jotka tukevat julkisen tutkimuksen osuutta omalla työpanoksella

 • 5th Innovation
 • U-Cont
 • Bakelite
 • Fennosteel

Yhteystiedot