left

Hankkeessa kehitetään jäädytysmenetelmään perustuvia konsentrointilaitteistoja yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomessa toimivien elintarvike-, luonnontuote- ja jätevesialan yritysten kanssa.

right

Projektin rahoitus
Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) 

Projektin toteutusaika
1.4.2020 – 31.7.2022

Projektin kuvaus

Elintarvikkeiden ja luonnontuotteiden tuotantoprosesseissa, kuten myös jäteveden sisältämien arvoaineiden talteenotossa, tarvitaan uusia innovatiivisia teknologisia ratkaisuja. Hankkeen tarkoituksena on tutkia ja soveltaa pakkaskonsentraatiota tuotteiden vesimäärän vähentämisessä ja siten tuotteen laadun parantamisessa. Hankkeessa yhdistetään Oulun yliopiston Mittaustekniikan yksikön (MITY) kokemus pakkaskonsentroinnissa ja soveltuvien analysointimenetelmien kehityksessä sekä LUT-yliopiston jäädytyskiteytystutkimus ja vedenpuhdistukseen kehitetyt testilaitteistot.

Projektin tavoitteet

Jäädytyskonsentrointilaitteiden soveltuvuuden tutkiminen ja kehittäminen erilaisten yritysten käyttöön. Prosessiosaamisen kehittäminen ja uuden tiedon tuottaminen kokeellisen tutkimuksen kautta. Kaupallistamispotentiaalin selvittäminen.

Yhteistyökumppanit

Yhteystiedot