left

PHOENIX arvioi energiajärjestelmän hyötyjen ja kustannusten/haittojen jakautumista Suomessa ja suunnittelee ratkaisuja ja käytäntöjä, jotka tukevat oikeudenmukaisempaa jakautumista. PHOENIX analysoi energiajärjestelmän ja vihreän energiamurroksen vaikutuksenalaisena olevien alojen, kuten valmistavan teollisuuden, maaseudun ja energian loppukäyttäjien, resilienssiä, ja tutkii uusia ratkaisuja resilienssin vahvistamiseksi.

PHOENIX keskittyy energiaoikeudenmukaisuuteen ja resilienssiin kotitalouksien ja yritysten, sekä eri teollisuuden alojen ja alueiden näkökulmasta ja pyrkii edistämään vihreän energiamurroksen saavuttamiseksi tarvittavaa yhteiskunnallista muutosta. Suomen murros tuottaa maailmanlaajuisesti arvokasta tietoa siitä, kuinka demokraattinen yhteiskunta ja pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa on avoin sähkömarkkina ja energiaintensiivinen vientisektori, voi toteuttaa oikeudenmukaisen vihreän murroksen.

right

Projektin toteutusaika:
1.10.2023–30.9.2026

Projektin rahoitus:
Strategisen tutkimuksen neuvosto (STN)

 

Yhteystiedot

Kumppanit