left

Teknologian kehitys ja digitalisaatio muuttavat merkittävästi suomalaisia työtehtäviä ja sitä kautta koulutus- ja osaamistarpeita. Senior Design Engineer -hankkeessa pilotoitavalla täydennyskoulutuksella saatetaan digitaalisten tekniikoiden (mm. 3D-tulostus ja 3D-skannus) mahdollisuudet pk-yritysten henkilöstön, työttömien tai työttömyysuhan alaisten ja erityisesti iäkkäämpien alan asiantuntijoiden hyödynnettäväksi. Hankkeen tuloksena syntyy dynaaminen ja yhteisöllisesti kehittyvä koulutuspalvelu ja -malli, jota toimii jatkossa itseopiskeltavana verkko-oppimiskokonaisuutena.

right

Projektin toteutusaika:
1.3.2023-30.11.2024

Projektin rahoitus:
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+), Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Euroopan unionin osarahoittama logo

Tavoitteet

Senior Design Engineer -hankeen tavoitteena on:

  • Kehittää ja pilotoida uudenlainen koulutuspalvelu ja toimintamalli digitaalisten tekniikoiden erityishaasteisiin ja mahdollisuuksiin 
  • Edistää koulutuksen kautta vähintään 28 koulutukseen osallistuvan aiheeseen liittyvää osaamisen kehittymistä, verkostoitumista ja vertaisoppimista 
  • Ohjata kehitysprojekteja, joiden tavoitteena on syvemmän osaamisen kehittyminen 
  • Tarjota innovaatioprosessin tueksi ketteriä kehityksen ja työn organisoinnin menetelmiä sekä tuote- ja palvelumuotoilun prosessimalleja ja työkaluja 
left

Yhteystiedot

Kumppanit