left

Hanke koostuu kolmesta toimenpidekokonaisuudesta:

  1. tuuli- ja aurinkoenergian sekä energiavarastojen ekosysteemit
  2. alueelliset biokaasuekosysteemit
  3. yhteistyöverkostot ja viestintä.

Kokonaisuudessa 1 kartoitetaan Päijät-Hämeen alueelta potentiaalisia sijainteja energiayhteistyötä varten ja tehdään valituille alueille teknologiavertailut ja case-tarkastelut. Kokonaisuudessa 2 edistetään jo tunnistettuja alueellisia biokaasuekosysteemejä tuottamalla tarvittavat pohjatiedot ja kannattavuustarkastelut investointien pohjaksi. Kokonaisuudessa 3 kehitetään uusiutuvan energian ja resurssitehokkuuden yhteistyöverkostoa jo olemassa olevien sidosryhmien pohjalta sekä viestitään hankkeen toiminnasta ja energia-alan ajankohtaisista teemoista laajalle kohderyhmälle.

right

Projektin toteutusaika:
1.10.2022-31.12.2024

Projektin rahoitus:
Uudenmaan Liitto / Päijät-Hämeen Liitto

Euroopan unionin osarahoittama

Tavoitteet

Hankkeen läpileikkaavana tavoitteena on kehittää toimijarajat ylittävää uusiutuvan energian tuotantoyksiköiden, energiamuunnosten ja energiavarastojen yhteistoimintaa energia- ja resurssitehokkuuden parantamiseksi Päijät-Hämeessä.

Ota yhteyttä