left

Suomessa syntyy Tilastokeskuksen mukaan huikeat 1,6 miljoonaa tonnia rakennus- ja purkujätettä vuodessa. Tiili, harkko- ja betonijätteet sekä mineraalivillaeristeet ovat vaikeasti kierrätettäviä jakeita, joita hyödynnetään StoPWa-projektissa suodatusyhdisteinä hulevesien käsittelyyn. Materiaaleja on tarkoitus testata ensin maaperälaboratoriossa Lahden Jokimaalla ja sen jälkeen patolammikoissa Lahdessa, Virossa ja Latviassa.

right

Projektin toteutusaika:
1.4.2023-31.3.2026

Projektin rahoitus
Interreg Central Baltic Programme

StopWa logo

Tavoitteet

left

Vedenkäsittely ja materiaalien kierrätys voivat luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia paikallisille yrityksille ja auttaa kaupunkeja ja kuntia rakentamaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja hulevesien käsittelyyn.
StoPWa-hankkeessa etsitään uusia ratkaisua rakennus- ja purkujätteen hyödyntämiseen hulevesisuodattimissa, tavoitteenaan saavuttaa mm.:

  1. Hulevesien päästöjen ja Itämeren saastekuormituksen vähentäminen
  2. Parempi rakennus- ja purkujätteen kierrätys
right

Tutustu hankkeen verkkosivuihin

Yhteystiedot

Yhteistyökumppanit

Aiheesta lisää