left

Hankkeen tavoitteena on tarjota tietoa eteläisen Saimaan jätevedenpuhdistamoiden kautta ympäristöön päätyvistä uusista haitta-aineista, erityisesti mikromuoveista ja lääkeaineista. Lisäksi hankkeessa verrataan eri puhdistamotyyppien puhdistustehoja valikoitujen haitta-aineiden osalta, tutkitaan valikoitujen, jo käytössäolevien lietteenkäsittelymenetelmien kykyä poistaa uusia haitta-aineita jätevesilietteestä sekä tarjotaan alueen toimijoille tietoa uusien haitta-aineiden esiintymisestä jätevesissä ja  järviympäristössä.

right

Projektin rahoitus 
Euroopan aluekehitysrahasto
Mikkelin Vesilaitos
Savonlinnan Vesi
Nanopar Oy

Projektin toteutusaika
1.1.2020 – 31.12.2022

Projektin kuvaus

Projektissa selvitetään uusien haitta-aineiden, erityisesti mikromuovien ja lääkeaineiden, esiintymistä eteläisen Saimaan jätevedenpuhdistamoilla sekä puhdistettuja jätevesiä vastaanottavilla järvialueilla. Lisäksi projektissa selvitetään jätevedenpuhdistamoiden kautta järveen kohdistuvaa kuormitusta tutkittavien haitta-aineiden osalta sekä niiden kulkeutumista järviympäristössä. Projektissa selvitetään myös valikoitujen haitta-aineiden poistotehokkuutta ja kulkeutumista alueen jätevedenpuhdistamoilla sekä tutkitaan valikoitujen, jo käytössä-olevien lietteenkäsittelymenetelmien kykyä poistaa uusia haitta-aineita jätevesilietteestä. 

Projektissa saatavat tiedot kyseisten haitta-aineiden nykytilanteesta ovat tulevaisuudessa tärkeitä lähtökohtia erityisesti jätevedenpuhdistamoille haitta-aineita koskevan lainsäädännön kiristyessä. Tulokset mahdollistavat myös jäteveden ja lietteenkäsittelyn ratkaisuja tarjoavien yrityksien liiketoiminnan vahvistumisen.

Projektin tavoitteet

Projektin tavoitteena on tarjota Saimaan alueen jätevedenpuhdistamoille kattavasti tietoa puhdistamoiden kautta ympäristöön päätyvistä uusista haitta-aineista, keskittyen erityisesti mikromuoveihin ja valikoituihin lääkeaineisiin. Lisäksi tavoitteena on verrata eri puhdistamotyyppien puhdistustehoja näiden haitta-aineiden osalta sekä tarjota eri toimijoille kaivattua tietoa uusien haitta-aineiden esiintymisestä jätevesissä ja vesiympäristössä.

Yhteistyökumppanit

Euroopan aluekehitysrahasto, Mikkelin Vesilaitos, Savonlinnan Vesi, Nanopar Oy, Savitaipaleen kunta, Puumalan vesiosuuskunta ja Eco WWS Oy

Yhteystiedot