left

Willatus 2.0 - Villaketjun vesitehokkuutta, ympäristöystävällisyyttä ja kestävyyttä kehittämässä -hanke pyrkii vähentämään villanjalostusketjun vesijalanjälkeä ja edistämään villa-alan siirtymää kiertotalouteen. Tavoitteena on luoda uusia mahdollisuuksia kotimaiselle villankäsittelyketjulle, jotta villaa voitaisiin pestä aiempaa ympäristöystävällisemmin, villan pesuvesien sisältämästä villarasvasta saataisiin tuloja Suomeen ja heikkolaatuisempi villa voitaisiin puhdistaa suoraan tiloilla.

Hankkeessa selvitetään, kuinka hyvin ultrasuodatus soveltuu villan pesuvesien suljetun kierron toteuttamiseen. Laboratorio- ja pilot-mittakaavan suodatuskokeilla selvitetään, voidaanko suodattamalla puhdistettua vettä kierrättää takaisin pesuun siten, että prosessi on riittävän kustannustehokas. Koska villan värjäykselle on tilausta, suodatuskokeiden yhteydessä selvitetään myös, miten värillistä pesuvettä voidaan käsitellä ja kierrättää.

Hankkeen ytimessä ovat paikalliset kehräämöt, joiden pesutoiminnasta pyritään saamaan mahdollisimman kannattavaa ja ympäristöystävällistä. Heikkolaatuisemman, kehräämöille raaka-aineeksi soveltumattoman villan pesua ja esikäsittelyä pyritään puolestaan kehittämään yksinkertaisen, kemikaalittoman ja vain hyvin vähän vettä kuluttavan fermentaatioon perustuvan prosessin kehittämisellä. Tässä yhteydessä selvitetään miten fermentaatio vaikuttaa villakuidun rakenteeseen ja villan värjäytymiseen luonnonväreillä. Villan pesuun liittyvän kehitystyön ohessa hankkeessa selvitetään, voidaanko pesuvesiin erottuva villarasva jatkojalostaa hirvieläinkarkotteeksi.

right

Projektin toteutusaika:
1.9.2023-31.8.2025

Projektin rahoitus:
Etelä-Savon maakuntaliitto

Liittyvät projektit

Spring image

Willatus - Jätevillan hukasta hyötykäyttöön

Hankkeen tavoitteena on vaikuttaa merkittävästi suomalaisen lampaanvillan käytön resurssitehokkuuden lisäämiseen sekä suomalaisen villantuotannon kustannustehokkuuden kasvattamiseen tuottamalla uutta tietoa villan sisältämien yhdisteiden mahdollisuuksista

Yhteystiedot