left

ESR+-rahoitteiseen konsortiohankkeeseen kuuluu yksitoista kumppania. Projektin kokonaisbudjetti vuosille 2023-2027 on n. 10 milj €. Tavoitteena on vahvistaa kansallisia ja alueellisia yhteiskunnallista yrittäjyyttä tukevia ekosysteemejä ja löytää mahdollisuuksia sekä liiketoiminnan että yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvuun.

LUT-kauppakorkeakoulutiimin tehtävänä on

  1. Integroida akateemisen tutkimuksen ja verkostojen tulokset kansallisiin ekosysteemeihin. 
  2. Kehittää työkaluja yhteiskunnallisen/kestävän kehityksen vaikutusten arviointiin/laskentaan. 
  3. Kehittää systemaattista tiedonkeruuta ja analyysia suomalaisista yhteiskunnallisista yrityksistä sekä niiden vaikuttavuudesta, mukaan lukien kansainväliset vertailut.

Tämä parantaa yhteiskunnallisten yritysten kykyä yhdistää taloudellinen elinkelpoisuus kestävään kehitykseen ja tukee näyttöön perustuvaa innovaatiopolitiikkaa.

right

Projektin toteutusaika:
1.1.2023-30.11.2027

Projektin rahoitus:
Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)

Euroopan unionin osarahoittama logo

Tavoitteet

Tavoitteena on lisätä yhteiskunnallista yrittäjyyttä parantamalla näiden yritysten liiketoimintamahdollisuuksia sekä lisätä yrittäjien liiketoimintaosaamista. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisääminen on myös keskeistä kehitettäessä yhteiskunnallisten yritysten sekä liiketoimintamahdollisuuksia että kasvutavoitteita.

Sen lisäksi että projektissa on kaiken kaikkiaan tarkoitus tuottaa uutta tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä, tavoitteena on myös yhteiskunnallisen yrittäjyyden tunnettavuuden lisääminen.

Yhteystiedot

Yhteistyökumppanit

Silta-Valmennusyhdistys ry, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, Kuntoutussäätiö sr, Live-säätiö sr, Osuuskuntien keskusjärjestö Pellervo ry, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Valo-Valmennusyhdistys ry, Vates-säätiö sr, Yhteiskunnallisten yritysten liitto Arvo ry