International student reading in Street Cafe at LUT University campus

Services Marketing and Customer Experience Management (SMCEM) -kurssin suorittavat suomalaiset ja kansainväliset opiskelijat ovat tyypillisesti toisen vuoden kandidaattiopiskelijoita. Kurssi järjestetään vuosittain tammikuun puolivälistä helmikuuhun.

SMCEM-yritysprojektissa opiskelijat työskentelevät pienryhmissä ja arvioivat yritysten markkinointia ja/tai asiakaskokemusta. Opiskelijat voivat toimia joko niin sanottuina mysteeriostajina saavuttaakseen aidon asiakaskokemuksen tai perehtyä yrityksen nykyisiin asiakkaisiin esimerkiksi haastattelujen, kyselyjen ja havainnoinnin avulla.

Kurssiprojekti räätälöidään aina osallistuvan yrityksen erityistarpeiden mukaan.

SYKE Training Center -kuntoklubi mukana jo kaksi kertaa

Lappeenrannassa toimiva SYKE Training Center -kuntoklubi on osallistunut kurssille kaksi kertaa, vuosina 2020 ja 2022, sillä he haluavat kehittää toimintaansa asiakaspalautteen pohjalta. Molempien vuosien aikana opiskelijoilla on ollut mahdollisuus testata SYKE-kuntoklubin palveluita kahden kuukauden ajan. Opiskelijoita on pyydetty keskittymään kolmeen osa-alueeseen: kuntoklubipalveluiden markkinointiin, jäsenyyden ostoprosessiin (vuoden 2020 projektin aikana) ja todelliseen asiakaskokemukseen kuntoklubin kolmessa eri toimipisteessä ja näissä toimipisteissä tarjottuihin palveluihin.

Kurssin puolivälissä SYKE-kuntoklubin johto vieraili kurssiluennolla ja opiskelijoilla oli mahdollisuus esittää etukäteen valmisteltuja kysymyksiä yhtiön toiminnasta kehittääkseen tekemiään parannusehdotuksia. Opintojakson lopussa opiskelijat esittelivät arviointinsa kuntoklubin johdolle suullisesti. Opiskelijoiden odotettiin osaavan vastata ehdotuksiinsa ja kokemuksiinsa liittyviin kysymyksiin. Lisäksi SYKE sai opiskelijoilta kirjalliset raportit, jotka sisälsivät perustellut parannusehdotukset.

Tärkeää on, että SYKE sai tietää myös sen, mitä näkökohtia opiskelijat pitivät yrityksen markkinoinnin ja asiakaskokemuksen kannalta positiivisina piirteinä.

Palautteen perusteella pystymme keskittymään seikkoihin, jotka todella tarvitsevat eniten kehittämistä.

SYKE-kuntoklubin perustaja ja toimitusjohtaja Santeri Mikkola kommentoi yhteistyön tuloksia näin:

”Yllätyimme siitä, miten erilaisia ideoita saimme. Ilman opiskelijoiden konsultaatiota olisimme keskittyneet parantamaan niitä asioita, jotka toimivat asiakkaiden mielestä hyvin jo nyt. Palautteen perusteella pystymme keskittymään seikkoihin, jotka todella tarvitsevat eniten kehittämistä.”

Opiskelijapalaute kurssilta on ollut aina erittäin hyvää. Opiskelijat ovat ilmaisseet olevansa erittäin motivoituneita työskentelemään sellaisten tosielämän projektien parissa, joilla on merkitystä SYKE-kuntoklubin kaltaisille yrityksille.

Osallistumismahdollisuus SMCEM-kurssille tarjotaan yhdelle yritykselle vuodessa ja osallistuminen on maksutonta. Kurssi käydään kokonaisuudessaan englanniksi.