Aika
-
Sijainti
Lappeenranta

Diplomi-insinööri Jarkko Suurosen laskennallisen tekniikan alaan kuuluva väitöskirja "On numerical implementation of α-stable priors in Bayesian inversion" (α-stabiilien priorien numeerinen toteutus bayesiläisissä käänteisongelmissa) tarkastetaan 8.12.2023 klo 12 LUT-yliopiston auditoriossa 1318. Vastaväittäjinä toimii professori Han Cheng Lie, Potsdamin yliopisto, Saksa. Kustoksena toimii professori Lassi Roininen LUT-yliopistosta.
 
Väitöskirja on julkaistu yliopiston Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjassa numero 1111. ISBN 978-952-412-017-3, ISBN 978-952-412-018-0 (PDF), ISSN 1456-4491, ISSN 2814-5518 (verkko).