Heikki Handroos

Heikki Handroos
Professori
Mechanical Engineering
LUT School of Energy Systems
Lappeenranta
LUT Painopisteet
Liiketoiminta ja yhteiskunta – kohti kestävää uudistumista
Energia – kohti hiilineutraalia maailmaa
Research areas
Konetekniikka
Sähkötekniikka ja elektroniikka
Säätö- ja systeemitekniikka

Esittely

Heikki Handroos valmistui tekniikan tohtoriksi 1991 Tampereen teknillisestä korkeakoulusta, missä hän myös palveli Suomen Akatemian tutkimusassistenttina ja yliassistenttina hydrauliikan ja automatiikan alueella vuodesta 1988 vuoteen 1992. Hänet nimitettiin koneautomaation apulaisprofessoriksi Lappeenrannan teknilliseen korkeakouluun vuonna 1992, missä hänelle myönnettiin täysi professuuri 1998. Hän on johtanut Älykkäiden koneiden laboratoriota vuodesta 1993. 

Hänen tutkimustoimintansa on sisältänyt mekatronisten koneiden mallinnusta, simulointia ja säätöä sekä robotiikkaa. hybriditehonsiirtoja ja muita liikkuviin työkoneisiin liittyviä aiheita. Hän on julkaissut yli kolmesataa tietellistä lehti- ja konferenssiartikkelia mekatroniikan alueellta (tällä hetkellä 220 SCOPUS indeksoitua artikkelia). Hänen julkaisuihinsa on viitattu yli 2400 kertaa Google Scolarissa. Professori Handroos on toiminut 34;jän väitöskirjan ohjaajana ja ohjannut yli 150 diplomityötä. Hän on toiminut vastuullisena johtajana kansallisissa ja kansaninvälisissä tutkimus- ja kehityshankkeissa, joiden yhteenlaskettu rahoitus ylittää 20M€. Handroos on ollut perustamassa neljää spin-off yritystä: Mevea Oy, Haptronics Oy, THT Robotics Oy ja Flowgait Oy, joiden hallituksien puheenjohtajana hän on toiminut. Hän on ollut vierailevana professorina Univerity of Minnesotassa, Japanin puolustusakatemiassa ja Pietarin Polyteknisessä yliopistossa. Hän on toiminut seuraavissa tiedejärjestöissä: ASME, IEEE ja GFPS. Vuosina 2010-2018 hän toimi tiedelehden ASME Journal of Dynamic Systems Measurement and Control apulaiseditorina. Tämän lisäksi hän on toiminut yli kahdenkymmenen konferenssin tieteellisissä komiteoissa.

Professori on toiminut LUT yliopiston yliopistokollegion puheenjohtajana vuodesta 2022 ja teknillisen tiedekunnan varadekaanina 2007-2009.

 

Muualla verkossa

Avainsanat

mekatroniikka, koneautomaatio, robotiikka, säätö, mallinnus, simulointi, ihminen-kone käyttöliittymä, hydrauliikka

Heikki Handroos uutiset

Heikki Handroos projektit ja tutkimusryhmät