left

Kemiallisten erotustekniikoiden ryhmä (CSM) on erikoistunut adsorption, ioninvaihdon, kromatografian ja uuton sovelluksiin biojalostamossa, bioperäisten jätteiden kierrätyksessä sekä veden puhdistuksessa. Nostamme biomassan jalostusarvoa myös reaktiotekniikan konstein.

Tutkimuksemme kulmakivi on perusilmiöiden ja erotusmateriaalien ominaisuuksien tunteminen ja niihin liittyvät mittausmenetelmät. Perusilmiöitä kuvaamme matemaattisilla malleilla. Malleja sovellamme yksikköoperaatioiden simuloinnissa ja optimoinnissa teollisten prosessien energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseksi.

right
left

Tutkimusaiheet

  • Erotusprosessien suunnittelumenetelmät
  • Jatkuvatoimiset kromatografiset erotusprosessit (SMB)
  • Ligniinin poisto, talteenotto ja puhdistus
  • Orgaanisten happojen valmistus selluloosapitoisista jätteistä
  • Hiilihydraattien erotus ja puhdistus pelto- ja metsäbiomassasta
right

Tilat ja laitteistot

Lahden laboratoriossa voimme toteuttaa erilaisia adsorptioon perustuvia erotusprosesseja kolonneissa, joiden tilavuus vaihtelee millilitroista kymmeniin litroihin. Pystymme mm. puhdistamaan kymmenien tai jopa satojen litrojen eriä biomassahydrolysaattia.

Lappeenrannassa käytettävissä on jatkuvatoiminen useasta kolonnista koostuva kromatografialaitteisto. Siinä voidaan toteuttaa sekä ristivirtaprosesseja että simuloitu liikkuva peti -prosesseja (SMB).

Tutkimusryhmän jäsenet

Tutustu myös