left

LUT-yliopiston Lahden kampuksella toimiva Sustainable Biopolymer Technology Group on omistautunut edistämään biopolymeeritieteen ja -teknologian kehitystä innovatiivisen tutkimuksen ja käytännön sovellusten avulla. Ryhmän tavoitteena on edistää materiaalien kestävää kehitystä eri teollisuudenaloilla, kuten pakkauksissa, sidosaineissa, liimoissa, kestävissä puutuotteissa ja biokomposiiteissa, jotka on suunniteltu korkean suorituskyvyn tekniikan ja teknologian sovelluksiin. Yhdistämällä innovatiivista tutkimusta ja käytännön sovelluksia ryhmä pyrkii vastaamaan näiden teollisuudenalojen muuttuviin tarpeisiin tarjoamalla ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja perinteisille materiaaleille. Ryhmä on sitoutunut kehittämään ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan täytä teollisuuden standardeja vaan myös auttavat vähentämään ympäristövaikutuksia ja edistävät pitkän aikavälin kestävyyttä. Ryhmä pyrkii kehittämään uusia materiaaleja, jotka ovat kestäviä, tehokkaita ja yhteensopivia nykyaikaisten tekniikka- ja rakennuskäytäntöjen kanssa yhdistämällä biopolymeerikemian, materiaalitieteen ja kemiantekniikan osaamisensa. Ryhmän tavoitteena on yhteistyön ja innovaation avulla saada aikaan myönteisiä muutoksia materiaalien käyttötavoissa eri aloilla, mikä lopulta edistää kestävämpää tulevaisuutta.

right
right

Tutkimusaiheet

  1. Lignoselluloosapohjaisesta biomassasta peräisin olevien biopolymeerien jalostaminen
  2. Suorituskykyiset biopolymeerikomposiitit ja biopohjaiset pinnoitteet, joilla on parannetut kaasusulkuominaisuudet.
  3. Uusien biopohjaisten sideaineiden ja liimojen synteesi.
  4. Biopohjaiset yhteensopivuusaineet biokomposiittimateriaalien valmistuksessa.
  5. Luonnonkuiduilla ja nanoselluloosalla vahvistetut bikomposiitit.
  6. Ligniinin ja muiden biopohjaisten sivuvirtojen hyödyntäminen uusiutuvien luonnonvarojen potentiaalin maksimoimiseksi polymeeritieteessä.
right

Tilat ja laitteistot

Meillä on valmiudet syntetisoida laboratoriomittakaavassa biopohjaisia sideaineita/liimoja emulsiopolymeroinnin avulla, biopohjaista polyuretaania kondensaatioreaktion avulla ja modifioida biopolymeerien pinnan ominaisuuksia. Lisäksi meillä on valmiudet suorittaa nanotäyteaineiden/biolisäaineiden pintamodifikaatioita, valmistaa pääeriä ja syntetisoida biopohjaisia yhteensopivuuden lisääjiä korkean suorituskyvyn biokomposiitteja varten. Valmiutemme ulottuvat polymeerien/biopolymeerien ja niiden komposiittien käsittelyyn pienessä mittakaavassa mikrokompostorin avulla, luonnonkuituvahvisteisten biokomposiittien valmistukseen ja mekaanisten ominaisuuksien mittauksiin. Lisäksi meillä on valmiudet testata biopohjaisia sideaineita/liimoja erilaisilla pinnoilla.

Projektit

  • Antiviral biobased resins (01/11/2021 - 30/06/2022) Funder: Business Finland
  • Novel Hydrophobic Graphene/Nanocellulose Composites with Multifunctionalities Monifunktionaaliset hydrofobiset grafeeni-nanoselluloosakomposiitit (01/01/2021 - 31/08/2021) Funder: Academy of Finland

Julkaisut

Tutkimusryhmän jäsenet

Maham Arif

Doctoral student through Fortum and Neste Foundation grant.
Topic-lignocellulosic biopolymers based sustainable adhesives for engineered wood products