left

Tutkimusryhmässä tehdään tutkimusta erityisesti komposiittien valmistusmenetelmillä kestävän kehityksen tuotealueille. Tutkittavien prosessien ja tuotteiden raaka-aineina käytetään neitseellisten kuitujen, polymeerien, hiilipohjaisten materiaalien ja keraamien lisäksi myös kierrätysraaka-aineita erilaisista teollisuuden sivuvirroista.

right
left

Tutkimusaiheet

Tutkimuksen painopistealueita ovat mm. 

  • komposiittimateriaalit
  • materiaalitehokkaiden tuotteiden valmistus ja mallinnus
  • energiatehokkaat valmistusmenetelmät
right

Tilat ja laitteistot

Tutkimusryhmällä on käytössään monipuoliset laboratoriofasilititeetit materiaalien prosessointiin ja komposiittivalmistukseen liittyen. Laitekanta on moderni ja muodostaa ainutlaatuisen tutkimusympäristön materiaali- ja komposiittitutkimukseen.

Henkilöstö